46 resultaten gevonden met Sector

 • Laboratoriumonderzoek naar tanderosie in British Medical Journal

  /actueel/laboratoriumonderzoek-tanderosie-british-medical-journal/
  ...rieën op de markt te brengen, kleinere verpakkingen aan te bieden en meer water te verkopen. Op die manier hebben we als sector tussen 2012 en 2018 een suikerreductie van 20% gerealiseerd. In 2025 zal dit zelfs 30% zijn. Zo zorgen we ervoor dat con...
 • Nieuwe directeur FWS

  /actueel/nieuwe-directeur-fws/
  ...ppen (FWS). Hij volgt daarmee Raymond Gianotten op, die deze rol bijna zeven jaar vervulde. Taco is geen onbekende in de sector. Hij was al eerder werkzaam als Manager Duurzaamheid en Ketenbeheer bij Stichting Dranken Nederland, waar FWS onderdeel...
 • Raymond Gianotten vertrekt als directeur van FWS

  /actueel/raymond-gianotten-vertrekt-als-directeur-fws/
  ...rland. Het bestuur van FWS is op zoek naar een opvolger en hoopt begin 2019 een nieuwe FWS-directeur aan te stellen. ... Sector...
 • Versnelling caloriereductie: - 30% in 2025

  /actueel/versnelling-caloriereductie-in-2025/
  ...recteur FWS: “De Nederlandse aanpak van samenwerking blijkt bijzonder effectief. Duidelijk mag dan ook zijn dat met onze sector ambitieuze afspraken te maken zijn, die worden nagekomen. Daar gaan we ook de komende jaren weer voortvarend mee aan de...
 • Relatief kleine groep jongeren drinkt te veel energiedrank

  /actueel/relatief-kleine-groep-jongeren-drinkt-te-veel-energiedrank/
  ...en relatief kleine groep betreft, is het belangrijk dat overconsumptie onder jongeren blijft worden gemonitord en dat de sector blijft inzetten op productvoorlichting en bewustwording. Organisaties als de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskun...
 • Nationaal Wateronderzoek 2017

  /actueel/nationaal-wateronderzoek-2017/
 • Frisdrankassortiment middelbare scholen aangepast

  /actueel/frisdrankassortiment-middelbare-scholen-aangepast/
  ...n te vullen met water en/of laagcalorische frisdranken. “Dit alles sluit naadloos aan op de aangescherpte ambitie die de sector begin dit jaar aankondigde om in 2020 een caloriereductie van 15% via frisdranken te realiseren” vervolgt Gianotten. “Hi...
 • Nationaal Frisdrankonderzoek 2017

  /actueel/nationaal-frisdrankonderzoek-2017/
 • UNESDA kondigt reductie van 10 procent aan

  /actueel/unesda-kondigt-reductie-van-10-procent-aan/
  ...neerde aanpak om suiker in producten te verminderen. Om dit ambitieuze Europese commitment te bereiken, gaat de frisdranksector verder innoveren, producten herformuleren, kleinere verpakkingen ontwikkelen en de consument aanmoedigen om ook vaker vo...
 • FWS museumcollectie verhuisd

  /actueel/fws-museumcollectie-verhuisd/
  ...achines, emballagegoederen, en reclame- en promotiematerialen gerelateerd aan de Nederlandse industrie van frisse drankensector is te bezichtigen in Veghel. ... De FWS museumcollectie is onlangs verhuisd naar de CHV Noordkade in Veghel. De verzamel...
 • Frisdranksector dankzij statiegeld steeds meer circulair

  /actueel/frisdranksector-dankzij-statiegeld-steeds-meer-circulair/
  Frisdranksector dankzij statiegeld steeds meer circulair ... Interview ... Statiegeld op kleine plastic flessen is een belangrijke stap...
 • Minder en gezonder

  /actueel/niet-alleen-minder-maar-gezonder/
  ...emiddeld minder frisdrank is gaan drinken en wat men drinkt is steeds gezonder. Er ligt een verantwoordelijkheid voor de sector zelf om de calorieën te verminderen die via frisse dranken worden ingenomen. Er zit minder suiker in bestaande producten...
 • Help de Horeca

  /actueel/help-de-horeca/
  ...ig hebben. Er zijn voor elkaar Het is voor veel horecaondernemers een lastige tijd. Taco Juriaanse, directeur FWS: “Onze sector is erg bewust hoe hard de coronacrisis de horeca raakt. Wij als partner vinden dan ook dat wij moeten laten zien dat wij...
 • Frisse drankensector deelt gezondheidsambitie nieuwe coalitie

  /actueel/frisse-drankensector-deelt-gezondheidsambitie-nieuwe-coalitie/
  Frisse drankensector deelt gezondheidsambitie nieuwe coalitie ... Actueel ... Sector staat open voor gesprek over brede suikerbelasting, maar is verbaasd over verdubbeling verbruiksbelasting op korte termi...
 • Eerste stap naar consumentvriendelijk statiegeldsysteem voor blik

  /actueel/eerste-stap-naar-consumentvriendelijk-statiegeldsysteem-voor-blik/
  ...twoordelijk voor het inzamelen en recyclen van onze verpakkingen. Daar hebben wij de winkels wel bij nodig. ... Blik ... Sector ... Verpakkingen ... Duurzaamheid...
 • Stop verdubbeling verbruiksbelasting

  /actueel/stop-verdubbeling-verbruiksbelasting/
  ...niet bereikt worden. Dus geen enkele gezondheidswinst maar gewoon duurdere producten in al dure tijden. De frisse drankensector doet aan het kabinet en de Tweede kamer de oproep deze verdubbeling van de verbruiksbelasting niet voor 2023 door te voe...
 • FWS reactie op Miljoenennota

  /actueel/fws-reactie-op-miljoenennota/
  ...niet bereikt worden. Dus geen enkele gezondheidswinst maar gewoon duurdere producten in al dure tijden. De frisse drankensector doet aan de Tweede kamer daarom de oproep deze verdubbeling van de verbruiksbelasting niet voor 2023 door te voeren, maa...
 • Commissiedebat circulaire economie

  /actueel/commissiedebat-circulaire-economie/
  Commissiedebat circulaire economie ... Opinie ... Onze sector heeft als missie om de meest duurzame manieren te ontwikkelen waarmee mensen van onze drankjes kunnen genieten, als onde...
 • Open brief aan Tweede Kamer

  /actueel/open-brief-aan-tweede-kamer/
  ...astingplan is een forse verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken per 1 januari 2023. De frisse drankensector heeft er om diverse redenen steeds op aangedrongen deze verhoging uit te stellen tot 1 januari 2024 en deze tijd te gebr...
 • FWS ondersteunt ambities circulaire verpakkingen

  /actueel/fws-ondersteunt-ambities-circulaire-verpakkingen/
  ...e kiezen per verpakkingssituatie en over te stappen op hergebruik wanneer er een aantoonbaar klimaatvoordeel is. 2. Onze sector deelt graag haar kennis en ervaring bij het opzetten van hervulbare systemen. De leden van FWS maken al decennialang op...