Minder en gezonder

Nieuws /

Niet alleen minder, maar gezonder

‘De uitkomsten van Het Nationale Frisse Dranken Onderzoek 2021 onderstrepen dat we op de goede weg zijn. Ook in het afgelopen coronajaar zien we dat de Nederlander gemiddeld minder frisdrank is gaan drinken en wat men drinkt is steeds gezonder. Er ligt een verantwoordelijkheid voor de sector zelf om de calorieën te verminderen die via frisse dranken worden ingenomen. Er zit minder suiker in bestaande producten. De meeste nieuwe producten zijn laag in calorieën waardoor consumenten uit een steeds gevarieerde assortiment kunnen kiezen. Tenslotte zijn er kleinere verpakkingen beschikbaar. Daarom zijn deze resultaten bemoedigend en staan we voor de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord’, aldus Taco Juriaanse, directeur van FWS.

Het Nationale Frisse Dranken onderzoek 2021 is een representatief onderzoek dat elke twee jaar in opdracht van FWS wordt uitgevoerd door Ruigrok NetPanel. FWS is de brancheorganisatie voor de frisdranken-, water-. Sappen- en siropenindustrie in Nederland.

Steeds minder calorieën in frisse dranken

 ‘Wij liggen op koers bij het uitvoeren van de afspraken uit het Nationale Preventieakkoord. Al in 2019 zaten we op de reductie van 25% die voor 2020 was afgesproken. Terecht meldt het RIVM in de Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020 dat het doel voor minder calorieën in A-merk frisdranken is gehaald. De volgende stap is de 30% reductie in 2025. Ook die gaan we halen,’ aldus Taco Juriaanse.

Gerichte afspraken

Het feit dat de frisse drankensector aansprekende resultaten bereikt, wil niet zeggen dat er geen ruimte is voor verdere verbeteringen. Uit het Nationale Frisse Dranken Onderzoek blijkt dat 45% van de jongeren minder regular frisdrank is gaan drinken en vaker light en zero dan een een jaar geleden. Maar in het algemeen drinken jongere generaties o.a. meer regular frisdrank, limonadesiroop en energiedrank in vergelijking tot de oudere generaties. Taco Juriaanse: ‘Natuurlijk willen we de trend naar bewustere keuzes graag even sterk terugzien bij alle groepen. En zeker ook bij jongeren. Hier ligt een taak voor alle partijen die in het kader van het Nationaal Preventieakkoord hun handtekening gezet hebben om een gezonde leefstijl makkelijker te maken. We zullen gezamenlijk er meer werk van moeten maken om jongeren beter te bereiken en hen er van te doordringen dat een gecombineerde aanpak van bewegen en gezond eten en drinken essentieel is voor hun gezondheid.’

Overige uitkomsten

Het Nationale Frisse Dranken onderzoek geeft een goed beeld van de consumptie van frisse dranken door de Nederlanders en de verschillen tussen generaties.

  • Mineraal-/bronwater wordt gedurende de dag het meest gedronken. In vergelijk met de oudere generaties drinken jongeren tot 24 jaar vaak water aan het begin van de dag. Vruchtensappen zijn favoriet bij de lunch. En frisdranken (regular en light/zero) worden vaak na het avondeten gedronken.
  • 45% van de jongeren tot 24 jaar zeggen nu minder regular frisdrank te drinken en een vijfde zegt vaker ligt en zero frisdrank te drinken.
  • Frisse dranken worden vooral gedronken vanwege de smaak en water voor het vocht. Light en zero frisdrank, vruchtensap en water met een smaakje worden nu vaker gekozen voor de variatie.
  • Ligt/zero frisdranken worden vooral gedronken omdat er minder tot geen suiker en calorieën in zitten.
  • Bijna de helft van de light/zero frisdrankdrinkers vindt dat het aanbod gegroeid is.
  • Ook als het gaat om water met een smaakje, vindt 3 op de 5 dat het aanbod is toegenomen. Dit wordt vaak gedronken omdat men het gezonder vindt en er minder suiker en calorieën in zitten.
  • Vruchtensappen worden in de eerste plaats gedronken omdat men het lekker vindt en daarna omdat men het gezonder vindt en er fruit inzit.
  • Water vindt men het meest gezond. Ook water met een smaakje wordt gezond gevonden.