FWS ondersteunt ambities circulaire verpakkingen

Nieuws /

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) omarmt de ambitieuze doelstellingen die voortvloeien uit het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030. In aanloop naar het Commissiedebat Circulaire Economie van 20 april stippen we drie aandachtspunten aan. 

1. Het uiteindelijke klimaatdoel, een zo laag mogelijke milieu-impact, moet altijd bepalend zijn in de keuze voor een verpakkingssoort.

FWS staat positief tegenover de ambitie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om hergebruik te bevorderen. Wel blijkt uit levenscyclusanalyses dat hergebruik niet in iedere situatie het beste het uiteindelijke klimaatdoel dient. Er vinden continu innovaties en ontwikkelingen plaats als het gaat om de kwaliteit, CO2-uitstoot en efficiëntie van recycling. Een geoptimaliseerd recyclingsysteem kan een waardig alternatief voor hergebruik zijn en is in sommige gevallen zelfs de duurzamere oplossing. Het collectieve statiegeldsysteem voor PET-flessen in Nederland is, dankzij de grote schaal van het systeem en enorme schone stroom plastic flessen die dit oplevert, bijvoorbeeld minstens zo duurzaam als hervulbare systemen. 

FWS is daarom voorstander van een integrale blik op de R-ladder, waarbij de levenscyclusanalyse bepalend is. Dit biedt bedrijven voldoende ruimte om zelf de optimale route te kiezen per verpakkingssituatie en over te stappen op hergebruik wanneer er een aantoonbaar klimaatvoordeel is.

2. Onze sector deelt graag haar kennis en ervaring bij het opzetten van hervulbare systemen.

De leden van FWS maken al decennialang op grote schaal gebruik van hervulbare verpakkingen: vrijwel alle glazen flessen in de horeca worden tot wel 30x hergebruikt. De sector heeft daarom veel kennis en ervaring bij het opzetten van hervulbare systemen. Deze kennis delen we uiteraard graag met het Ministerie en andere stakeholders bij het opzetten van het beleidsinstrumentarium. 

3. Om verandering teweeg te brengen, moet de hele keten haar gedeelde verantwoordelijkheid nemen.

Bij het opzetten van retour- en hervulbare systemen is ketensamenwerking essentieel. Wanneer we de circulaire economie, en met name hervulbare systemen, tot een succes willen maken, zal ook vanuit het beleidsinstrumentarium nog meer vanuit de totale (retour)ketens moeten worden geredeneerd. De overheid kan een faciliterende rol spelen bij het bevorderen van samenwerkingen tussen sectoren en ketens, bijvoorbeeld door duidelijke rolkaders voor de verschillende ketenpartners te scheppen in wet- en regelgeving.