Duurzaamheid

De sector frisse dranken streeft naar een verantwoorde en duurzame ontwikkeling van producten. Uitgangspunt hierbij is een zo laag mogelijke milieu-footprint. Uitvoering van dit duurzaamheidsbeleid vindt plaats op de eigen productielocaties en via intensieve samenwerking met partners in de keten. De gehele keten is betrokken bij het verlagen van de footprint: van grondstofleveranciers tot consumenten. Iedere producent staat hierbij voor eigen uitdagingen, afhankelijk van het product of de productielocatie.

Frisse drankensector zet zich in voor verantwoorde en duurzame ontwikkeling van producten.

Grondstoffen duurzaam winnen en beschermen

Producenten van frisse dranken zien het als hun verantwoordelijkheid toegepaste grondstoffen op een duurzame manier te winnen en te verwerken. De gebruikte grondstoffen zijn het resultaat van natuurlijke processen en afkomstig van verschillende locaties. Zo komen de vruchten meestal uit verre oorden. Andere grondstoffen zijn direct bij de productielocatie zelf aanwezig, zoals mineraal- en bronwater. Er wordt continue gestreefd naar het duurzaam optimaliseren van het productieproces.

Lees verder

Duurzaam grondstoffen winnen

Productieproces verduurzamen

Leden van FWS zijn op verschillende manieren bezig met het reduceren van het energie- en waterverbruik in het productieproces. Daarnaast zetten producten volop in op hernieuwbare energie. 

Lees verder

Efficiëntie in het productieproces

Volledig circulaire verpakkingsketen

Producenten van frisdranken, waters en sappen streven naar volledig circulaire verpakkingsketens. Verpakkingen zijn onmisbaar voor de consumptie en veiligheid van de producten. Door het nemen van allerlei maatregelen en het blijven investeren in innovatie is de sector voortdurend bezig met het zo laag mogelijk houden van de footprint van verpakkingsmaterialen.

Lees verder

Verpakkingen

Duurzaam transport

Producenten van frisdranken, waters en sappen streven naar duurzaam transport van hun producten. Hierbij ligt de focus op efficiëntie in het transporten en ook het gebruik van hernieuwbare brandstoffen. 

Lees meer over duurzaam transport

Duurzaam transport