Nationaal Frisdrankonderzoek 2017

Persbericht /

De consument kiest steeds bewuster zijn of haar verfrissende drankje. Dit blijkt uit het 3e Nationaal Frisdrankonderzoek 2017, afgenomen onder 1.140 Nederlandse frisdrank drinkers. Cola regular blijft weliswaar nog altijd de meest populaire frisdrank, maar consumenten kiezen ook steeds bewuster voor de light en zero varianten van frisdranken omdat er minder suiker en daardoor minder calorieën in zitten. Ook is er in de consumptiecijfers van FWS een duidelijke verschuiving zichtbaar naar mineraalwater en water met een smaakje. Deze veranderingen zien we ook terug in het frisdrankschap waar ook de afgelopen maanden weer tientallen nieuwe frisdranken werden geïntroduceerd, vrijwel allemaal met minder tot geen suiker en calorieën.

Bijna alle Nederlanders (92%) drinken wel eens frisdrank. De reden dat men frisdrank drinkt, is omdat men frisdrank lekker (64%) en verfrissend (40%) vindt en omdat men bij drinken graag varieert (32%). Het gemiddeld aantal glazen per dag is licht gedaald van 1,8 glas (2015) naar 1,6 glas (2017). Deze lichte daling zie je ook terug in de consumptiecijfers van 2016. Er tekent zich ook een duidelijke verschuiving af binnen de categorieën, waarbij mineraal- en bronwater en water met een smaakje voor het vierde jaar op rij een gestage groei laten zien van respectievelijk 7,5% en 15,6%.

Consument geniet bewuster

Onder consumenten die meer frisdrank zijn gaan drinken dan een jaar geleden, wordt een beter aansluitend aanbod als voornaamste reden genoemd: het aanbod sluit beter aan op hun smaak en biedt meer frisdranken met minder/geen calorieën en suiker. Dit laatste is voor frisdrankdrinkers die (ook wel eens) light of zero frisdrank drinken, de belangrijkste reden om te kiezen voor een laag/non calorische drank.  

Eén van de meest innovatieve categorieën

Raymond Gianotten, directeur Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) licht toe: ‘De ontwikkeling van verantwoord genieten zie je duidelijk terug in het aanbod, met voortdurend  introducties van nieuwe dranken met minder of vaak helemaal geen suiker. Daarnaast wordt het suikergehalte in bestaande dranken naar beneden gebracht. Het frisdrankenschap is daarmee één van de meest innovatieve categorieën. Producenten spelen in op de behoefte van de consument, die steeds bewuster geniet van een verfrissend drankje en daarbij meer let op de hoeveelheid calorieën. Deze ontwikkeling sluit naadloos aan op onze ambitie om als frisdrankproducenten in 2020 15% minder calorieën in frisdranken op de markt te zetten.’

Consument overschat nog vaak aantal calorieën en suiker in light en zero

Om een goede afweging te maken, is het belangrijk dat de consument de juiste kennis heeft over de producten. Gianotten: “Een groot deel van de frisdrank drinkers overschat het aantal calorieën (88%) en suiker (65%) in cola light en het aantal calorieën (69%) en suiker (46%) in cola zero/MAX. Alleen regular frisdranken bevatten echter suiker en daarmee calorieën. In light en zero varianten van frisdranken wordt suiker vervangen door zoetstoffen die nul calorieën opleveren”. Ook denkt ruim de helft van de frisdrank drinkers ten onrechte dat zoetstoffen schadelijk zijn voor de gezondheid. Zoetstoffen zijn echter uitgebreid onderzocht door onafhankelijke wetenschappers van de Europese Voedsel Autoriteit EFSA en volkomen veilig om te consumeren binnen de gestelde normen.