Actueel

FWS reactie op onderzoek gedifferentieerde verbruiksbelasting

In juli 2023 hebben het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitkomsten gedeeld van het onderzoek naar een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Hoewel FWS een gedifferentieerde belasting in principe toejuicht, zijn wij verbijsterd over de voorgestelde extra belastingverhogingen. Wij zijn er als branchevereniging van overtuigd dat de voorgestelde belasting beter, slimmer en eerlijker kan

Uitstel is goed, maar geen tijd verliezen

De Tweede Kamer heeft 10 november ingestemd met het Belastingplan 2023. Daarbij is besloten de verhoging van de verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken een jaar uit te stellen. Dit betekent dat de eerder aangekondigde verhoging pas per 2024 wordt doorgevoerd en waters dan ook direct worden uitgezonderd. FWS heeft dit steeds bepleit. De oorspronkelijk voorgestelde jojo-wetgeving wordt gelukkig gerepareerd. FWS is dan ook verheugd met deze uitkomst.