Wie zijn wij?

De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is de brancheorganisatie voor de frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie. Bij FWS zijn alle in Nederland gevestigde producenten van frisdranken, waters, sappen en siropen aangesloten. Dit geldt ook voor de meeste buitenlandse fabrikanten met verkoopkantoren in Nederland.

De sector biedt een brede keuze aan verfrissende, lekkere, functionele en alcoholvrije frisse dranken. Verantwoorde keuzes die passen bij de leefstijl en behoeftes van consumenten.

FWS - branchevereniging Fris Water Sap

Onze activiteiten

FWS behartigt deskundig en proactief de gezamenlijke belangen van haar leden in het politieke domein, richting stakeholders en richting de media en het publiek. Aan deze partijen maken we kenbaar wie we zijn en wat we doen. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor iedereen die iets wil weten over onze sector. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de beleidsterreinen: gezondheid, duurzaamheid en juridische en economische zaken. 

Nederlandse frisse drankensector

Onze missie

Onze sector biedt een brede keuze aan verfrissende, lekkere, functionele en alcoholvrije dranken. We stimuleren verantwoorde keuzes die passen bij de leefstijl en behoeftes van consumenten. We zijn een betrouwbare partner voor klanten en stakeholders, we hebben oog voor onze maatschappelijke impact en we nemen de verantwoordelijkheid die daarbij hoort.

Frisse drankensector

Het team

Taco Juriaanse

Directeur

Raymon van der Palen

Regulatory Affairs

Max van Ruijven

Projectmedewerker

Rick Maas

Public Affairs

Ronald van den Heuvel

Duurzaamheid

Onze geschiedenis

De geschiedenis van FWS gaat terug tot het begin van de 20e eeuw bij de oprichting van de Algemeene Nederlandsche Bond van Mineraalwaterfabrikanten en Bierhandelaren (BMB) in 1901. De BMB was bedoeld als een koepelorganisatie van plaatselijke en regionale verenigingen van mineraalwaterfabrikanten en bierhandelaren. Al vrij snel voegden limonadesiroopfabrikanten zich bij deze koepelorganisatie. 

Samengaan en weer splitsen

In 1933 verenigden de fabrikanten zich met de groothandels in bier tot de Algemeene Nederlandsche Bond van Bierhandelaren en Mineraalwaterfabrikanten (BBM). Aanleiding was een gezamenlijke belang, namelijk een mogelijke belasting op koolzuurhoudende alcoholvrije dranken. Daarbij kwam dat de meeste fabrikanten van limonadegazeuses tevens agent waren van een brouwerij. Na de Tweede Wereldoorlog splitste de organisatie zich weer op in ‘secties’, omdat er meer behoefte was naar vertegenwoordiging op drankentype.

Twee verenigingen

In 1976 moderniseerde de BBM haar naam in Algemene Nederlandse Bond van Frisdrankenfabrikanten en Groothandelaren in Dranken. En in 1993 gingen deze bonden apart verder als de Vereniging Nederlandse Frisdranken Industrie (NFI) en de Vereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden (GDH). 

Ontstaan huidige FWS

In 2008 is de sectie Sappen toegevoegd aan de NFI. Op basis hiervan heeft de organisatie haar naam gewijzigd in de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS). Op 1 juli 2009 is tevens de Nederlandse Vereniging van Siropenfabrikanten (NVS). toegetreden tot de FWS.
Tegenwoordig behartigt FWS de belangen van in Nederland gevestigde producenten en  buitenlandse fabrikanten met verkoopkantoren in Nederland. De belangenbehartiging is proactief gericht op het politieke domein en op stakeholders en media.