Nationaal Wateronderzoek 2017

Persbericht /

De consumptiecijfers van mineraal- en bronwater laten voor vierde jaar op een rij een duidelijke stijging zien. In 2016 steeg de categorie in een jaar tijd met 7,5%. Mineraalwater met een smaakje liet maar liefst een groei van 15,6% zien. De populariteit van waterconsumptie wordt ook bevestigd door de resultaten uit het Nationaal Wateronderzoek 2017, uitgevoerd onder 509 Nederlanders die wel eens verpakt water drinken. Het onderzoek toont aan dat consumenten steeds bewuster bezig zijn met hun waterconsumptie. Het gezonde drankje wordt niet alleen gedronken omdat het de dorst lest (73%), maar ook om het vochtgehalte op peil te houden (66%) en omdat het past binnen een gezonde leefstijl (50%). 

Vrijwel alle Nederlanders drinken wel eens water. Kraanwater wordt het meest gedronken (92%) gevolgd door verpakt bron- en mineraalwater (77%). Bijna alle deelnemers geven aan dagelijks water te drinken (89%). Gemiddeld drinken zij 4,6 glazen per dag, terwijl zij gemiddeld aangeven dat 6,3 glazen per dag gezond zou zijn. Dat consumenten bewust bezig zijn met hun waterconsumptie komt ook terug in het feit dat een derde aangeeft (veel) meer water te willen gaan drinken het aankomende jaar. Twee vijfde van de deelnemers heeft dit jaar al goede stappen gezet en is ook daadwerkelijk (veel) meer water gaan drinken, voornamelijk omdat het gezond is en dat men zich bewuster is van de hoeveelheid water die gezond is om te drinken. De bewuste trend om meer water te drinken is met name gestegen onder jongeren, waarbij 68% aangeeft (veel) meer water te zijn gaan drinken.

Mineraalwater met een smaakje steeds populairder

Mineraal- en bronwater is van nature zuiver en afkomstig uit wettelijk beschermde bronnen. Het assortiment van deze categorie in Nederland is in de afgelopen jaren uitgebreid. 61% van de deelnemers denkt deze uitbreiding ook te hebben opgemerkt. Met name mineraalwater met een smaakje is een populaire keuze binnen de categorie. Een derde van de deelnemers geeft aan dat het voor hen gemakkelijker is om voldoende water te drinken door de beschikbaarheid van water met een smaakje. Ook hier zijn het met name de jongere Nederlanders (25 tot en met 34 jaar) die vaker voor verpakt bron-en mineraalwater met een smaakje kiezen.

Alle waters bevatten nul calorieën

De deelnemers overschatten het aantal calorieën in de verschillende soorten verpakt bron-en mineraalwater. Alle soorten verpakt bron-en mineraalwater bevatten 0 calorieën per 500 ml. De meerderheid van de deelnemers denkt onterecht dat water met koolzuur (54%) of water met een smaakje (87%) calorieën bevat.