Frisse drankensector deelt gezondheidsambitie nieuwe coalitie

Actueel /

De frisse drankensector in Nederland vindt het positief dat het nieuwe kabinet het Preventieakkoord continueert, met als doel een gezonde generatie in 2040. De frisse drankensector voelt zich verantwoordelijk om de calorieën die via frisse dranken worden ingenomen, steeds meer te verminderen en boekt concrete resultaten. Zoals blijkt uit de Voortgangsrapportage Nationaal Preventieakkoord 2020 van het RIVM zat de sector in 2019 al op de voor 2020 in het preventieakkoord afgesproken -25% en werkt hard aan het volgende doel van -30% in 2025.

In het Coalitieakkoord wordt aangekondigd dat bezien gaat worden hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd. Mits juist vormgegeven kan een brede suikerbelasting bijdragen aan het realiseren van de doelen van het Nationaal Preventieakkoord. Taco Juriaanse, directeur FWS: ‘De frisse drankensector staat open voor oplossingen die effectief bijdragen aan een gezonde samenleving. We denken graag actief mee, waarbij van belang is dat deze oplossingen integraal onderdeel uitmaken van het grotere geheel van het Preventieakkoord en gericht zijn op het realiseren van de daarin afgesproken doelen.’

De in het Coalitieakkoord aangekondigde verdubbeling  van de verbruiksbelasting niet-alcoholische dranken met ingang van 2023 kan de sector in dat kader geheel niet plaatsen. Deze maatregel brengt de doelen van het Preventieakkoord niet dichterbij. Binnen de verbruiksbelasting kan namelijk geen onderscheid gemaakt worden tussen dranken. Daarmee ontbreekt elke prikkel voor consumenten óf fabrikanten om te kiezen voor, of investeren in, producten met minder suiker. Taco Juriaanse: ‘De sector ligt goed op koers om de afgesproken 30% reductie van calorieën in frisse dranken in 2025 te realiseren. Dat doen we door suiker in bestaande producten te verminderen, steeds meer nieuwe producten die laag in calorieën zijn en kleinere verpakkingen op de markt te brengen. De plotselinge verdubbeling van de verbruiksbelasting op alle frisse dranken geeft geen enkele prikkel om gezondere keuzes te bevorderen en draagt zo niet bij aan suikerreductie in frisse dranken.’

Taco Juriaanse: ‘We delen met de nieuwe coalitie de ambitie om Nederland gezonder te maken. Het nieuwe kabinet wil meer aandacht voor preventie en een gezonde levensstijl van jongs af aan. Wij willen onze bijdrage leveren aan de brede aanpak die dit vraagt. We moeten er gezamenlijk werk van maken om iedereen, en zeker jongeren, ervan te doordringen dat een gecombineerde aanpak van bewegen en gezond eten en drinken, essentieel is voor hun gezondheid.’