Commissiedebat circulaire economie

Opinie /

Deze transitie naar een circulaire economie is complex omdat het vrijwel alle aspecten van de bedrijfsvoering, het productieproces en onderdelen van de keten raakt. Dat we als frisse dranken sector niet alleen hebben te kijken welke ontwikkelingen in eigen land voor ons relevant zijn, maar ook die binnen de EU en daarbuiten, versterkt die complexiteit.

Daarbij komt dat we soms met trots kunnen kijken naar de stappen die zijn en worden gezet, zoals het steeds hoger wordende percentage gerecycled plastic dat we toepassen als sector. Gemiddeld zitten we boven de 50%, met uitschieters van bedrijven die zelfs 100% PET gebruiken. Teleurgesteld zijn we als zaken weerbarstiger zijn en langer duren dan we zouden willen, zoals het opzetten van een statiegeldsysteem voor blik.

Wij vinden het belangrijk om een positieve bijdrage te leveren aan het realiseren van de circulaire economie. Dit vanuit onze inherente overtuiging dat we als sector een bijdrage hebben te leveren aan de wereld waarin we leven en ook omdat frisdrankdrinkers dit van ons verlangen. Zo vond een derde van de respondenten van het Nationale Frisse Drankenonderzoek van 2021 het belangrijk dat verpakkingen kunnen worden ingezameld, en een kwart dat verpakkingen recyclebaar zijn en het milieu minder belasten. Vooral onder jongere generaties leeft dit sterk. De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) omarmt niet alleen ambitieuze doelstellingen op het gebied van duurzame materialen, we kijken ook voortdurend hoe we zo zorgvuldig en spaarzaam mogelijk met grondstoffen kunnen omgaan. Zo zet onze sector volop in op het terugdringen van hun CO2-emissies, waarbij de hele productieketen onder de loep wordt genomen, en zijn Nederlandse producenten koploper binnen Europa bij het circulair maken van verpakkingen: van dop tot sleeve.

Op woensdag 2 november vindt het Commissiedebat Circulaire economie plaats waarvoor FWS een inbreng heeft ingestuurd.