Stop verdubbeling verbruiksbelasting

Nieuws /

Zeker in tijden van hoge kostenstijgingen voor consumenten is het niet te verdedigen dat een belastingmaatregel waarmee gezondheidsdoelen zouden worden beoogd, op deze manier wordt ingevoerd terwijl volkomen duidelijk is dat de beoogde doelen hiermee niet bereikt worden. Dus geen enkele gezondheidswinst maar gewoon duurdere producten in al dure tijden.  De frisse drankensector doet aan het kabinet en de Tweede kamer de oproep deze verdubbeling van de verbruiksbelasting niet voor 2023 door te voeren, maar in plaats daarvan zo snel mogelijk een slimme frisdrankenbelasting volgens Verenigd Koninkrijk-model in te voeren.

De oproep van de producten past ook in het preventiebeleid, dat er juist op is gericht om gezonde voedselkeuzes -zoals het drinken van water- te stimuleren en ongezonde keuzes te ontmoedigen. De drankenfabrikanten roepen op zorgvuldig te werken aan een slimme belasting op alcoholvrije dranken naar Brits voorbeeld vanaf 2024, als eerste stap naar een brede suikerbelasting.

Jojobeleid

Dat het kabinet onderzoek doet om tot de invoering van belastingmaatregelen te komen om gezondheid te bevorderen, verwelkomt de sector. Taco Juriaanse. ‘Het is belangrijk een goede start te maken. De invoering van een effectieve taks vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Wij missen die nu, want eerst worden dranken - ongeacht hoeveel suiker die erin zit- verhoogd en daarna wordt pas onderzocht hoe beter aangesloten kan worden op het uitgangspunt van het kabinet om gezonde keuzes te stimuleren en ongezonde keuzes moeilijker te maken. Dat jojobeleid is niet aan consumenten uit te leggen. Zeker niet in een tijd waarin de koopkracht van die consumenten al onder druk staat.’

Start goed en leer van Verenigd Koninkrijk

‘Een goede start is wat ons betreft eerst zorgvuldig onderzoek en daarna de invoering van een slimme taks conform het model dat ook in het Verenigd Koninkrijk succesvol is ingevoerd. Maak van die ervaring gebruik zodat het wiel niet opnieuw te hoeven worden uitgevonden. Wat ons betreft kan deze taks met ingang van 2024 worden ingevoerd. Wij gaan hierover graag met het kabinet het gesprek aan.’

Zo snel mogelijk naar brede suikertaks

Als volgende stap vinden de fabrikanten dat deze taks daarna zo snel mogelijk moet opgaan in een brede suikertaks.  Taco Juriaanse ‘Maar laten we niet in schoonheid ten ondergaan door meteen alles onder die brede suikertaks te laten vallen maar zet wel een goede eerste stap. Want de ervaringen in Engeland leren ons ook dat alleen een frisdrankentaks niet leidt tot minder overgewicht! Daarvoor is een brede suikerbelasting als integraal onderdeel van een breed pakket aan maatregelen en gericht acties noodzakelijk.’

Voor aanpak maatschappelijk probleem brede aanpak noodzakelijk

De frisse drankensector realiseert zich terdege dat overgewicht, en zeker onder jongeren, een veelomvattend complex maatschappelijk probleem is. Taco Juriaanse: ‘Iedereen mag van ons verwachten dat we onze bijdrage leveren in de strijd tegen overgewicht. Niet voor niets staat onze handtekening onder het Nationaal Preventieakkoord. Vier jaar eerder dan afgesproken in het preventieakkoord hebben fabrikanten de calorieën die via frisse dranken worden ingenomen, al met 30% verminderd. Dit is gerealiseerd door suiker in bestaande producten te verminderen en door steeds meer nieuwe producten die laag in calorieën zijn en kleinere verpakkingen op de markt te brengen.’

‘Mede in het licht van de COVID-19 pandemie begrijpen wij de inzet om sneller te komen tot een afname van obesitas. In het Coalitieakkoord staat dat wordt doorgezet met de doelen van het Nationaal Preventieakkoord en dat het bereiken van een gezonde generatie in 2040 vraagt om een brede aanpak, met stimulering van gezonde keuzes en ontmoedigen van ongezonde keuzes. Wij zijn het daarmee eens. Dit is het moment obesitas aan te pakken door gerichte acties te ondernemen om zo de gezondheid van de consument te verbeteren.’