Stop verdubbeling verbruiksbelasting

In het Coalitieakkoord is afgesproken om de verbruiksbelasting op frisdranken te verhogen. Dit moet volgend jaar € 300 miljoen extra opleveren. Dat betekent een verdubbeling van de al bestaande belasting. Een liter frisdrank en water wordt daardoor alleen al bijna 15 cent duurder. Geprobeerd wordt om deze verhoging te verkopen als een preventiemaatregel om overgewicht tegen te gaan. Maar het tegendeel is het geval. Dranken met geen tot weinig suiker zoals waters en lightproducten worden net zoveel verhoogd als dranken met suiker. Het Coalitieakkoord voorziet pas in 2024 enige reparatie door dan waters uit te zonderen van de verhoging.  

Achtergrond

Wat weet u over energiedrank?

Wist u dat een standaard blikje energiedrank van 250 ml 80 mg cafeïne bevat? Dat dit ongeveer evenveel is als in een kop filterkoffie (90 mg)? En wist u dat er al een code is voor de etikettering en marketing van energydranken? Hierin is onder andere geregeld dat er geen marketingactiviteiten gericht op kinderen tot 16 jaar zijn, dat er geen marketingactiviteiten op middelbare scholen mogen en dat op het etiket staat ‘Consumeer met mate’.