Invoering statiegeld op blik

Nieuws /

Op woensdag 3 februari heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat zij vervroegd heeft besloten tot de invoering van statiegeld op blikjes. De statiegeldverplichting gaat in per 31 december 2022.

‘FWS vindt dit een logisch besluit omdat is gebleken dat de invoering van statiegeld de enige manier is om het aandeel blikjes in het zwerfvuil met minimaal het gestelde doel van 70% te verminderen.’, Aldus de directeur van FWS, Taco Juriaanse: ‘Wij begrijpen het besluit dat de staatssecretaris nu heeft genomen. Wij delen met de staatssecretaris dat het opzetten van een fijnmazig en effectief statiegeldsysteem voor de ruim 2 miljard blikjes die jaarlijks op de markt komen, een majeure operatie is. De tijd tot 31 december 2022 zal hard nodig zijn om tot een efficiënt en operationeel systeem te komen dat goed werkbaar is voor alle betrokken partijen, van consumenten tot producten.’

‘Nu vaststaat dat statiegeld op blikjes per 31 december 2022 wordt ingevoerd, zullen we samen met andere producten, ketenpartners en het Afvalfonds Verpakkingen toewerken naar een zo consumentvriendelijk, effectief en kosten efficiënt statiegeldsysteem.’