Actueel

FWS reactie op onderzoek gedifferentieerde verbruiksbelasting

In juli 2023 hebben het ministerie van Financiën en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de uitkomsten gedeeld van het onderzoek naar een gedifferentieerde verbruiksbelasting van alcoholvrije dranken. Hoewel FWS een gedifferentieerde belasting in principe toejuicht, zijn wij verbijsterd over de voorgestelde extra belastingverhogingen. Wij zijn er als branchevereniging van overtuigd dat de voorgestelde belasting beter, slimmer en eerlijker kan

Stop verdubbeling verbruiksbelasting

In het Coalitieakkoord is afgesproken om de verbruiksbelasting op frisdranken te verhogen. Dit moet volgend jaar € 300 miljoen extra opleveren. Dat betekent een verdubbeling van de al bestaande belasting. Een liter frisdrank en water wordt daardoor alleen al bijna 15 cent duurder. Geprobeerd wordt om deze verhoging te verkopen als een preventiemaatregel om overgewicht tegen te gaan. Maar het tegendeel is het geval. Dranken met geen tot weinig suiker zoals waters en lightproducten worden net zoveel verhoogd als dranken met suiker. Het Coalitieakkoord voorziet pas in 2024 enige reparatie door dan waters uit te zonderen van de verhoging.