Afvalbeheersbijdrage verpakkingen
Per 1 januari 2013 is de verpakkingenbelasting omgezet in een Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen. Het tarief voor de Afvalbeheersbijdrage Verpakkingen bestaat per materiaalsoort uit twee delen:

  • de nettokosten die een materiaalsoort veroorzaakt in de keten van inzameling, verwerking en vermarkting; en
  • de algemene systeemkosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor monitoring, preventie van zwerfafval en het kennisinstituut. Deze worden evenredig per kilogram over alle materiaalsoorten toegerekend.

Kijk voor de geldende tarieven en meer informatie op de website van het afvalfonds verpakkingen.