Spadel Nederland

SPA volledig klimaatneutraal

Sinds september 2020 zijn de mineraalwaters en frisdranken van SPA officieel klimaatneutraal. Het bedrijf ontving het internationaal erkende CO2-neutraal label voor al zijn activiteiten. Daarmee is de doelstelling behaald die SPA zich in 2010 stelde. Toch is het een tussenstap: voor 2030 is er een nieuwe, uitdagende doelstelling.

Spa Water

Belangrijke mijlpaal behaald

In tien jaar tijd wist SPA de uitstoot van broeikasgassen met 50% per liter product terug te brengen. Daarnaast investeert SPA in projecten waarmee andere landen hun uitstoot kunnen terugdringen. Per saldo is het effect van een fles SPA op het klimaat daardoor geneutraliseerd. Een belangrijke mijlpaal, maar de ambities reiken verder. ‘Als producent van natuurlijk mineraalwater weten wij als geen ander hoe afhankelijk we zijn van de natuur’, zegt Bart Peeters, general manager van Spadel Benelux. ‘Klimaatverandering is één van de grote bedreigingen voor de natuur en onze samenleving, dus hechten wij er groot belang aan om die tegen te gaan’.

Maatregelen

Tal van maatregelen hebben bijgedragen aan het succes. Zo zijn er 10.000 zonnepanelen geïnstalleerd, zijn de bottelarij en kantoren overgeschakeld op LED-verlichting en koopt het bedrijf groene elektriciteit in. Er wordt minder verpakkingsmateriaal gebruikt, en SPA is gestopt met het verkopen in blikjes. Bovendien werkt SPA met lokale leveranciers (meer dan 90% bevindt zich op minder dan 500 km afstand) en verkoopt bijna al zijn producten in een gebied tot maximaal 500 km van de bron. Het aantal transportkilometers is verder beperkt door onder meer langere vrachtwagens te gebruiken.
Omdat er natuurlijk nog steeds sprake is van een resterende klimaatvoetafdruk, investeert SPA in het project Water Access Rwanda. Door het herstellen van 40 waterbronnen krijgen zo’n
250.000 mensen toegang tot veilig drinkwater. Peeters: ‘Dit is een ongelooflijk belangrijk project voor de Rwandezen. Toegang tot veilig water is een voorwaarde om uit de armoede te ontsnappen. Ook heeft het grote betekenis voor het klimaat: omdat de mensen het water niet langer hoeven te koken voor gebruik, sparen we ongeveer 3 miljoen bomen en wordt er 400.000 ton CO2 minder uitgestoten’. Daarnaast investeert SPA in windenergie in Bulgarije en Turkije. Al deze projecten voldoen aan de ‘gouden standaard’ voor klimaatcompensatie.

Nieuwe ambities

Het CO2-neutraal label is een mijlpaal, maar zeker geen eindstation. De komende 10 jaar wil Spadel, het moederbedrijf van SPA, de emissies van CO2 in de keten met nog eens 42% terugdringen. De ambitie is om uiteindelijk in 2050 geen eigen emissies meer te veroorzaken. Een belangrijke stap hierbij is het verder verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal, dat bovendien volledig uit gerecycled materiaal zal bestaan. Ook werkt SPA samen met andere partijen om het transport verder te optimaliseren.