Natuurbescherming en duurzame landbouw

Aan de basis van frisdranken, waters en sappen liggen grondstoffen. In veel gevallen worden deze grondstoffen op natuurlijke wijze gewonnen, zoals vruchten en water. Bescherming van de natuur en duurzaam landbouw staan daarom hoop op de agenda van productenten van frisse dranken.

Natuurbescherming op bronwaterlocaties

De natuur ligt aan de basis van de productie van mineraal- en bronwater. Verschillende producenten van waters doen daarom aan actieve natuurbescherming en dragen zo bij aan een gezond natuurlijk systeem. Tegelijkertijd zorgt dit voor het beschermen en stimuleren van de biodiversiteit in deze gebieden.

Duurzame productie van frisse dranken

Frisse dranken zijn afhankelijk van een blijvende beschikbaarheid van de toegepaste grondstoffen. Het is daarom van belang dat het productieproces van frisse dranken zo duurzaam mogelijk is. Dit geldt zowel voor de productielocaties als voor de klimaatgebieden over de hele wereld waar de verschillende soorten fruit groeien. Verschillende sapproducenten die zijn aangesloten bij FWS hebben zich daarom gecommitteerd aan het Sustainable Juice Covenant. Hierin zijn doelstellingen geformuleerd die een volledig duurzame productie van sappen nastreven in 2030.

Gedragscodes voor milieu en sociale omstandigheden

Eveneens van groot belang is oog hebben voor de sociale omstandigheden van werknemers in de fruitteelt. Voor fruittelers, fruitplantages en processors bestaan daarom gedragscodes voor duurzaamheid. De SGF/ IMRA Code of Conduct heeft standaarden op het gebied van milieu en sociale omstandigheden. 

Keurmerken voor duurzaamheid

Een andere manier om te voldoen aan de eisen van bepaalde duurzaamheidsaspecten zijn bepaald door keurmerken als Fairtrade, Rainforest Alliance en Max Havelaar. Producenten beslissen zelf voor welke producten zij een keurmerk hanteren. 

Convenant voedingsmiddelen

Leden van FWS hebben zich bovendien zich gecommitteerd aan het Convenant Voedingsmiddelen voor Internationaal Maatschappelijk Ondernemen.