Circulariteit verpakkingen hoog op de agenda frisdrankproducenten

Nieuws /

Europarlementariër Jan Huitema bracht vandaag een werkbezoek aan frisdrankproducent Vrumona. Dit in het kader van het Circulair Economy Action Plan van de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de recycling en hergebruik van grondstoffen. Producenten van frisdranken, mineraalwater en vruchtensappen hebben dit hoog op de agenda staan. Om de milieu-impact van hun verpakkingsmateriaal zo laag mogelijk te maken, zetten zij onder andere in op het verminderen van het gewicht van de verpakking en het verhogen van het aandeel gerecycled materiaal in hun verpakking.

Taco Juriaanse, directeur FWS licht toe: “Nederlandse producenten hebben de afgelopen jaren al grote stappen gezet om hun verpakking circulair te maken en zijn hierin koploper binnen Europa. Door constante innovatie horen onze verpakkingen tot de lichtste van de wereld en wordt het mogelijk steeds hogere percentages gerecyled materiaal te gebruiken. Een belangrijke uitdaging waarvoor fabrikanten staan bij het werken aan meer circulariteit is de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig gerecycled materiaal. Daarvoor is naast goede inzameling ook afstemming binnen de keten en goede afspraken over het borgen van de kwaliteit van materialen essentieel. Het uiteindelijke doel dat we nastreven is het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen en er zijn in de praktijk verschillende routes om dit voor elkaar te krijgen.”

Europarlementariër Jan Huitema is aangewezen als rapporteur van de milieucommissie van het Europees Parlement. Dit betekent dat hij aan de Europese Commissie een rapport mag overhandigen met voorstellen voor nieuwe wetgeving rond circulaire economie. Ter voorbereiding voor dit rapport gaat hij op werkbezoek bij verschillende spelers uit de keten, zoals een afvalverwerker, een plastic recyclelaar en een producent van frisdranken. Juriaanse vervolgt: “Het was zeer interessant om met de heer Huitema van gedachten te kunnen wisselen over de volgende stappen die gezet moeten worden om circulariteit verder vorm te geven. Het is erg waardevol om in de praktijk te kunnen laten zien wat we als sector precies doen op dit vlak, zodat dit ook mee kan worden genomen in het verder vormgeven van het Europese circulaire beleid. Producenten zullen stappen blijven zetten in het verder verduurzamen van de verpakkingsketen, maar kunnen dat niet alleen. De wisselwerking met partners in de keten en in de politiek is daarom van groot belang.”