Footprint transportproces verlagen

In het transportproces zijn leden van FWS op twee manieren bezig de CO2-footprint zo laag mogelijk te krijgen. De eerste manier is gericht op het vergroten van de efficiëntie zodat er minder transport noodzakelijk is. De tweede manier is gericht op het overstappen op hernieuwbare brandstoffen voor het transportproces.

Duurzaam vervoer

Efficiëntiewinst tijdens het transportproces komt tot stand door het zo veel mogelijk lokaal winnen van grondstoffen tijdens de productie. Bij fruit voor sappen uit andere landen onderzoeken de leden van FWS manieren om de grondstoffen op een zo duurzaam mogelijke manier te vervoeren. 

Toepassing van certificeringsprocessen

FWS-leden besteden eveneens aandacht aan het verlagen van de CO2-impact tijdens het vervoer door toepassing van certificeringsprocessen. Een aantal leden is bijvoorbeeld gecertificeerd als lean and green transporteur. Ten slotte werkt de sector samen met Topsector Logistiek aan innovatieve manieren voor efficiëntere transport.