FWS heeft kennisgenomen van de aankondiging van Aldi en daarna ook Lidl om in hun winkels later dit jaar een verkoopverbod op energiedranken door te voeren voor kinderen onder de 14 jaar. Al langer doen signalen over langdurige overconsumptie van energiedranken door kinderen de ronde. Voor de bij FWS aangesloten producenten jaren geleden al aanleiding om de aard en omvang te laten onderzoeken en gerichte acties te ondernemen. Hierbij wordt ook het Voedingscentrum gevolgd, dat voor kinderen tot 13 jaar adviseert om geen energiedrank te drinken.

Recent onderzoek wijst uit dat het om zeer kleine aantallen gaat. 2% van de 7 tot 13-jarigen heeft wel eens energiedrank gedronken. Bij de overgrote meerderheid (83%) van deze drinkers blijft het bij 1 blikje op zo’n moment. 0,06% van 7 tot 13-jarigen drinkt het 4 tot 5 dagen energiedrank per week. De groep kinderen waar sprake kan zijn van langdurige overconsumptie is uitzonderlijk klein (enkele tienden van een procent).

Hoe beperkt de problematiek in termen van aantallen ook mag zijn, hebben de bij FWS aangesloten producenten hier al langer aanleiding in gezien om actie te ondernemen. Zo is vanuit FWS in een code vastgelegd dat er geen marketing wordt gericht op kinderen onder de 16 jaar. Ook verkopen FWS-leden al jaren geen energiedranken meer op scholen. Op etiketten wordt gewezen op het cafeïnegehalte en kinderen afgeraden om het te drinken.

Deze maatregelen van de producenten hebben bijgedragen aan een daling van het aantal excessen. Aangezien voorgenoemd onderzoek periodiek wordt gedaan kan vastgesteld worden dat de omvang van deze heel specifieke groep daalt sinds 2013. Minder kinderen drinken energiedrank, minder vaak en minder veel. De staatssecretaris van VWS heeft eerder dit jaar in de Tweede Kamer toegezegd met een onderzoek naar langdurige overconsumptie onder kinderen te komen. FWS verwacht dat ook de uitkomsten daarvan zullen bevestigen dat het om zeer specifieke problematiek gaat.

In de wetenschap dat al tal van maatregelen zijn genomen en hebben geleid tot verdere verkleining van de problematiek, wekt de aankondiging van Aldi/Lidl en de timing daarvan enige verbazing. Hier komt bij dat de kinderen van 7 tot 13 jaar die wel eens energiedrank hebben gedronken, dit in meer dan driekwart van de gevallen van hun ouders krijgen. Een verkoopverbod voor kinderen onder de 14 jaar zal daarom naar verwachting weinig extra bijdragen aan de al ingezette daling onder deze kleine groep. Wel blijft FWS pleiten voor voorlichting en bewustwording met betrekking tot het juiste gebruik van Energiedranken.

Het is belangrijk om mispercepties over ingrediënten en voedingswaarde te vermijden. De hoeveelheid calorieën is vergelijkbaar met sap en regular frisdrank. Een blikje energiedrank van 250ml bevat 80mg cafeïne, ongeveer evenveel als een kopje koffie.