Vandaag zijn in landelijke kranten betaalde advertenties verschenen waarin de kraanwaterindustrie oproept om hun producten uit te sluiten van de btw-verhoging die het kabinet voornemens is door te voeren voor álle producten en diensten die vallen onder het lage btw-tarief. Ten onrechte wordt hierbij de indruk gewekt dat de btw op bron- en mineraalwaters wordt verlaagd. Dit is onjuist en het tegenovergestelde is waar: ook op dit water wordt de btw verhoogd.

Bovendien wordt op gebotteld water al jarenlang nog een heel andere, extra belasting (dus bovenop btw) geheven in de vorm van de verbruiksbelasting. Deze geldt niet voor leidingwater en staat los van de btw. FWS betreurt het dat een valse tegenstelling wordt gecreëerd in de betreffende advertenties van de waterbedrijven.