Invoering statiegeld op blik

Op woensdag 3 februari heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat bekend gemaakt dat zij vervroegd heeft besloten tot de invoering van statiegeld op blikjes. De statiegeldverplichting gaat in per 31 december 2022.

Thuiswerken? Drink voldoende water!

Den Haag, 16 oktober 2020 | Onderzoek heeft aangetoond: veel mensen die thuiswerken missen de routine van kantoor. Ook de vanzelfsprekendheid waarmee aan het begin van een vergadering of teamoverleg één of meerdere kannen water op tafel werden gezet, ontbreekt thuis. Let er dus op dat je ook op thuiswerkdagen voldoende water drinkt, want een goede hydratatie bevordert je welbevinden en je productiviteit.

Mineraalwater en ‘flavoured water’ maken opmars in drankensegment

Den Haag, 12 augutsus 2020 | Nederlandse consumenten kiezen steeds vaker voor mineraalwater – al dan niet met een smaakje – als gezonde dorstlesser. Onderzoeksbureau Nielsen meldt in recente cijfers dat de verkoop van de totale categorie water tussen 2011 en 2019 met 37% is gestegen. Vooral de jongere generaties geven aan vaker mineraalwater te drinken dan twee jaar geleden.  ‘Flavoured water’ is sinds 2013 in opmars en wordt vaak gezien als alternatief voor frisdrank.

Langdurige overconsumptie van energiedrank bij jongeren daalt verder

78% van de jongeren tussen de 13 en 18 jaar drinkt geen energiedrank. En 12% van de jongeren drinkt het 2 keer per maand of minder. Overconsumptie is uitzonderlijk. Het aantal jongeren tussen de 13 en 18 jaar dat overmatig energiedrank drinkt (meerdere keren per week, 3 of meer blikjes per dag) is de afgelopen twee jaar gehalveerd: van 0,6% naar 0,3%. Dat blijkt uit cijfers van Gfk, dat onderzoek doet naar overmatig gebruik van energiedrank onder jongeren sinds 2013 in opdracht van Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS).

Circulariteit van verpakkingen hoog op de agenda van frisdrankproducenten

Den Haag, 3 juli 2020 | Europarlementariër Jan Huitema bracht vandaag een werkbezoek aan frisdrankproducent Vrumona. Dit in het kader van het Circulair Economy Action Plan van de Europese Commissie. Een belangrijk onderdeel hiervan is het verbeteren van de recycling en hergebruik van grondstoffen. Producenten van frisdranken, mineraalwater en vruchtensappen hebben dit hoog op de agenda staan.

Frisdrankproducenten behalen jaar eerder doelstelling uit Preventieakkoord: 25% caloriereductie

Den Haag, 30 juni 2020 | Uit de jaarlijkse monitoringscijfers van de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) blijkt dat frisdrankproducenten voorlopen op de afspraken uit het Nationaal Preventieakkoord. Staatssecretaris Paul Blokhuis meldde vorige week in een brief aan de Tweede Kamer dat de industrie al in 2019 de tussentijdse doelstelling voor 2020 heeft behaald door een reductie van 25,1% te realiseren ten opzichte van 2012.

FWS reactie op literatuuronderzoek RIVM “Effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken”

Het RIVM heeft literatuuronderzoek gedaan naar de effectiviteit van een verbod op prijsaanbiedingen op suikerhoudende dranken. De studie laat zien dat er geen direct bewijs is voor de effectiviteit van dergelijke maatregelen en er ook geen voorbeelden uit andere landen zijn waar dergelijke maatregelen zijn ingevoerd en tot resultaat leiden. De bewijslast beperkt zich tot ‘indirecte aanwijzingen’, aldus de onderzoekers.

Invoering statiegeld op kleine plastic flessen

Vandaag is aangekondigd dat er vanaf 2021 ook statiegeld op kleine plastic flessen geheven zal worden. FWS vindt het logisch dat dit besluit nu genomen is. Consumenten worden zo gestimuleerd om flesjes in te leveren, waardoor het aantal flesjes in het zwerfafval vermindert en het schaarse aanbod van hoogwaardig gerecycled plastic wordt vergroot.

FWS doet mee aan ‘Help de Horeca’

Het zijn bijzondere tijden voor heel Nederland. We worden geconfronteerd met omstandigheden die nog nooit eerder hebben plaatsgevonden. In zulke tijden is het van het grootste belang dat we naast elkaar gaan staan. Daarom ondersteunt Nederlandse Vereniging Frisdranken, Waters en Sappen (FWS) het initiatief ‘Help de Horeca’.

Gezondere dranken steeds populairder, Millennials meest bewuste generatie

Het groeiende aanbod van frisse dranken met minder suiker gaat hand in hand met veranderend consumentengedrag. Vier op de vijf Nederlanders kiest wel eens bewust voor een light of zero drankje omdat er minder calorieën in zitten. Ruim de helft (54%) van de Nederlanders, die wel eens op het aantal calorieën in frisdranken let, geeft aan hier vaker op te letten dan twee jaar geleden. 51 procent van de Nederlanders zegt de laatste twee jaar meer water te zijn gaan drinken en 41 procent drinkt vaker water met een smaakje dan twee jaar geleden.