Bekijk de laatste updates over onderwerpen zoals internationale handel, export, openhouden van grenzen, op het dossier ‘Handel en economie’ van VNO-NCW en MKB Nederland.

Realtime overzicht wachttijden grens en Green lanes voor vrachtautoverkeer

Het medium Sixfold geeft aan de hand van real-time data aan hoe lang de wachttijden voor goederentransport bij de verschillende grensovergangen in Europa zijn.

Om aan die files een eind te maken heeft de Europese Commissie (EC) een aantal aanbevelingen gedaan aan de lidstaten om internationaal vrachtautoverkeer soepeler te laten lopen. EC-voorzitter Ursula van der Leyen gaf aan dat het van groot belang is dat er flexibel met de ingestelde grenscontroles wordt omgegaan. Bijvoorbeeld door zogenoemde Green Lanes te creëren waar vrachtverkeer kan passeren.

Green Lanes is de benaming voor een aantal maatregelen om vrachtauto's sneller de grens te kunnen laten passeren. Deze maatregelen maken het bijvoorbeeld mogelijk gezondheidscontroles op chauffeurs na de grens uit te voeren: op het eerste parkeerterrein in de lidstaat van bestemming. De richtlijnen voor de Green Lanes zijn als volgt:

-      Er mogen geen wachttijden bij de grensovergangen zijn van langer dan een kwartier.

-      Alle vrachtauto's moeten van de Green Lanes gebruikmaken en alle goederen dus ook.

-      Grenscontroles moeten beperkt worden tot het strikt noodzakelijke.

-      Een rijbewijs, paspoort en eventueel een standaardformulier ingevuld door de werkgever volstraat om gebruik te kunnen maken van een Green Lane. Deze documenten mogen ook digitaal worden aangeleverd.

-      De Europese Commissie heeft een standaarddocument opgesteld voor internationale transportmedewerkers. Dit kan desgewenst bij de grens overgelegd worden. U kunt het document opvragen bij FWS via info@fws.nl. 

 

Geen quarantaineregels

Daarnaast doet de Europese Commissie een aantal andere aanbevelingen om de doorstroom van goederen goed te laten lopen:

-      Als de chauffeur geen ziekteverschijnselen heeft, mag hij zonder problemen de grens oversteken en kunnen er geen quarantaineregels van toepassing zijn.

-      Sanitaire voorzieningen en restaurants moeten beschikbaar zijn voor chauffeurs.

-      Transport moet worden erkend als prioritaire sector om aanspraak te kunnen maken op beschermend materiaal en desinfectiemiddelen.