Nationaal Preventieakkoord

Overgewicht en obesitas zijn ná roken de belangrijkste oorzaak van ziekten, zoals hart- en vaatziekten of diabetes. Bijna de helft van de volwassenen in Nederland van 20 jaar en ouder is te zwaar. In het kader van het Nationaal Preventieakkoord is afgesproken het percentage van overgewicht en obesitas in 2030 terug te brengen naar maximaal 38%. Om dit te bereiken is een veelheid aan maatregelen afgesproken met organisaties in Nederland. Denk hierbij aan het aanbieden van gezondere voeding in ziekenhuizen en school- en sportkantines en het bekender maken van de Schijf van Vijf. Als ook het beter toegankelijk maken van sportclubs en sportscholen voor mensen die niet genoeg sporten of bewegen.

De frisdrankensector heeft afgesproken om de calorieën die via frisse dranken worden ingenomen in 2020 met 25% en in 2030 met 30% te verlagen. Dit wordt o.a. gerealiseerd door de vermindering van suiker in bestaande producten, door de introductie van steeds meer frisse dranken zonder suiker (zero) of heel weinig suiker (light) en door de introductie van kleinere verpakkingen. 

Caloriereductie in frisdrank

Het reduceren van calorieën is een van de speerpunten van de frisdranksector. De nadruk op caloriereductie heeft ertoe geleid dat producenten van frisse dranken in 2019 – een jaar eerder dan afgesproken – de doelstelling hebben bereikt zoals overeengekomen in het Nationaal Preventieakkoord. In dit akkoord zijn meetbare afspraken gemaakt voor het verlagen van het aantal calorieën in 2020 met 25% en in 2025 met 30% ten opzichte van basisjaar 2012. 

Bekijk de resultaten

 

Caloriereductie in frisdrank

Gezondere dranken

Het groeiende aanbod van frisse dranken met minder of geen suiker gaat hand in hand met veranderend consumentengedrag. Mensen maken steeds vaker bewustere keuzes, ook als het is om de dorst te lessen. Light of zero drankjes, waters met een smaakje of vruchtensap bij het ontbijt, verkoopcijfers in de retail laten zien dat de consument behoefte heeft bewust te genieten.

Lees verder

 

Water met een smaakje

Meer water

Sinds 2011 is de verkoop van water is gestegen. Deze ontwikkeling past in de trend van caloriereductie waarbij producenten meer inzetten op dranken met minder of geen calorieën.

Klik hier voor de verkoopcijfers

Water drinken is gezond

Frisdrank commitment scholen

Nederlandse frisdrankproducenten verkopen geen traditionele, suikerhoudende frisdranken op middelbare scholen. Deze gezamenlijke afspraak is gemaakt in het kader van het Akkoord 'Gezonde Voeding op Scholen' en is eind 2018 afgerond. Vanaf dan zijn er op middelbare scholen, naast water, alleen nog laagcalorische en calorievrije frisdranken beschikbaar.