Innovatie in frisse dranken

De sector frisse dranken speelt een belangrijke rol in de verschuiving van klassieke ‘regular’ dranken naar gezondere dranken. Onder meer met slimme productontwikkeling speelt de sector goed in op de veranderende consumentenbehoeften. Voorbeelden van productontwikkeling zijn het introduceren van frisse dranken met minder of geen suiker en het aanbieden van dranken in kleinere hoeveelheden.

Verschuiving naar laagcalorische frisse dranken

Marktcijfers van onderzoeksbureau Nielsen laten een duidelijke verschuiving zien van klassieke 'regular' dranken naar 'laagcalorische' dranken met minder calorieën1.

Aandeel verkopen* in de retail
 20172020
Regular (meer dan 20 kcal/100 ml)53,7%45,3%
Laagcalorisch (max. 20 kcal/100ml)46,3%54,7%
TOTAAL100%100%

* A-merken frisdranken, vruchtenfrisdranken, energiedranken, ijsthee, siropen, sportdranken, waters met smaak en reguliere waters.

Light/zero

Verdere uitsplitsing van bovenstaande cijfers laat zien dat het aandeel light/zero (0-4 kcal/100ml) groeiende is binnen de categorie 'laagcalorisch'. In 2017 was 28,8% van alle verkochte dranken light/zero en in 2020 is dit gestegen tot 31,2%.


Meer vraag naar gezondere dranken

Uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen blijkt tevens dat de vraag naar gezondere dranken toeneemt. Een verdere uitsplitsing van de cijfers laat zien dat de verkoop van laagcalorische frisdranken (max. 20 kcal/100ml) in de retail tussen 2017 en 2019 steeg met 14%. De verkoop van mineraalwater en mineraalwater met smaak vertoonde met name in de jaren 2011-2017 een sterke toename van 34%.

Slimme productontwikkeling

De sector frisse dranken speelt een belangrijke rol in de verschuiving van klassieke ‘regular’ dranken naar gezondere dranken. Onder meer met slimme productontwikkeling speelt de sector goed in op de veranderende consumentenbehoeften. Voorbeelden van productontwikkeling zijn het introduceren van frisse dranken met minder of geen suiker en het aanbieden van dranken in kleinere hoeveelheden.

Helft marketingbudget voor laagcalorische producten

Een ander punt dat invloed heeft op de toenemende vraag naar gezondere dranken zijn de marketingkeuzes die de sector maakt. Voor de meeste leden van FWS geldt dat vaak meer dan de helft van het marketingbudget bestemd is voor de laagcalorische producten (minder dan 20 kcal/100 ml). Bij kortingsacties in de supermarkt zijn vrijwel altijd zowel de suikervrije als de suikerhoudende variant in de aanbieding. Dit stelt consumenten zelf in staat te kiezen voor de suikervrije of suikerhoudende variant, zonder dat een prijsprikkel uitgaat naar de suikerhoudende varianten. 

Verkoop laagcalorische dranken neem toe

De cijfers van onderzoekbureau Nielsen laten een duidelijke ontwikkeling zien: de verkoop met kortingsacties van laagcalorische frisdranken stijgt ten koste van de verkoop van klassieke ‘regular’ frisdranken. De verwachting voor de komende jaren is dat de verkoop van meer dan de helft van alle frisdranken die in de aanbieding zijn een laagcalorisch gehalte hebben2.

Kortingsacties frisdranken in de retail verdeeld naar calorieën
 20172020
Regular (meer dan 20 kcal/100 ml)54%45%
Laagcalorisch (max. 20 kcal/100ml)46%55%
TOTAAL100%100%

 

Geen verkoop van suikerhoudende dranken op scholen

Frisdrankproducenten verkopen sinds januari 2019 geen reguliere suikerhoudende dranken meer op middelbare scholen. Ook dit is een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord3.

 

Verwijzigingen:

1. Bron: The Nielsen Company (2020). Data berekend op basis van verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten op twaalfmaandsbasis (2020 vergeleken 2017). Verkoopcijfers in de retail van frisdranken, vruchtenfrisdranken, energiedranken, ijsthee, siropen, sportdranken, waters met smaak en reguliere waters. 

2. Bron: The Nielsen Company (2020). Data berekend op basis van verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten op twaalfmaandsbasis (MAT week 17 in 2020 vergeleken met MAT week 17 in 2017).

3. Nationaal Preventieakkoord, pagina 42