FWS behartigt deskundig en proactief de gezamenlijke belangen van haar leden in het politieke domein, richting stakeholders en richting de media en het publiek. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de volgende beleidsterreinen:

Lees meer over deze thema’s op de desbetreffende pagina’s.