Akkoord verbetering productsamenstelling
Op 23 januari 2014 is het Akkoord verbetering productsamenstelling ondertekend door Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS),  de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI), het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL), Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en de Vereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca). Het doel van dit akkoord is een gezonder productaanbod door de hoeveelheid zout, verzadigd vet en suiker (calorieën) in producten te verlagen.

De frisdrankenindustrie heeft een vooruitstrevende ambitie ingediend bij de stuurgroep van het Akkoord. Deze ambitie is vervolgens getoetst en goedgekeurd door zowel de wetenschappelijke adviescommissie als de stuurgroep en werd tijdens het FWS Zomerevent op 24 juni 2015 aangeboden aan het Ministerie van VWS. (Lees persbericht.)  

Ambitie frisdrankenindustrie Akkoord verbetering productsamenstelling
Raymond Gianotten, directeur FWS: “Op 24 juni jl. maakten wij als frisdrankenindustrie met gepaste trots onze gezamenlijke ambitie bekend om in 2020 tien procent minder calorieën via frisdranken op de markt te zetten (ten opzichte van het basisjaar 2012). Als frisdrankenindustrie willen we dit realiseren door middel van productinnovatie, meer marketinginspanningen op laag calorische dranken en kleinere verpakkingen.

De ambitie die de frisdrankindustrie heeft geformuleerd in het kader van het Akkoord verbetering productsamenstelling wordt als volgt omschreven:
De frisdrankenindustrie streeft naar een reductie van 10% van de gewogen gemiddelde hoeveelheid kcalorieën per 100 ml per eind 2020.  Het basisjaar van de vergelijking  is 2012.

Ieder bedrijf bepaalt voor zichzelf hoe deze doelstelling wordt behaald, dit kan door:

 • Productinnovatie; minder calorieën in frisdranken. In nieuwe maar ook in bestaande producten.
 • Marketinginspanningen; meer in te zetten op de laag calorische frisdranken.
 • Kleinere porties. 

Alle leden van de FWS staan achter deze inspanningsverplichting en gaan deze afspraak verder uitrollen binnen hun eigen organisatie. De FWS zal de bedrijven jaarlijks monitoren om te kijken of de vorderingen op schema liggen. 

Welke bedrijven ondersteunen deze ambitie?
Alle leden van de FWS die A-merken produceren, importeren en/of distribueren te weten:  Brand New Day, Burg Ter Aar, Coca-Cola, FrieslandCampina,, Hero, Inexco Nederland, Nestlé Waters Benelux, Orangina Schweppes, PepsiCo, Red Bull, Refresco , Spadel , United Soft Drinks en Vrumona. En daarnaast Unilever en Heinz. 

Voor welke producten geldt deze afspraak?
De afspraak geldt voor frisdranken, sportdranken, energiedranken, limonadesiropen en verpakte waters. Vruchtensappen en vruchtendranken niet. Voor deze productgroepen gelden strikte regels voor wat betreft samenstelling, welke zijn vastgelegd in de warenwet

Waarom is een 10% reductie ambitieus?
De eerste stappen in productinnovatie zijn inmiddels (zonder collectieve afspraak maar door individuele fabrikanten) gezet. Denk daarbij aan minder suiker in frisdranken, het vervangen van suiker door zoetstoffen, en groei van de light/zero categorie. De eerste stappen zijn het makkelijkst (het zogenaamde laag hangende fruit), de vervolgstappen zijn over het algemeen moeilijker te behalen. Productontwikkeling bijvoorbeeld  kost veel tijd en fabrikanten willen niet op de kwaliteit inboeten.

Feiten rondom frisdrankconsumptie
Uit de kerngegevens van FWS blijkt dat in 2014 de gemiddelde Nederlander één glas frisdrank per dag (259 ml) dronk. Dit komt neer op ongeveer 4% van de dagelijkse hoeveelheid energie die iemand nodig heeft (2000 kcal). Cola is het meest populair en ongeveer 1/3 van de consumptie van frisdranken is een light variant, waarbij het aantal calorieën nihil is.

Vaak wordt de consumptie van suikerhoudende frisdranken in verband gebracht met overgewicht. Een te snelle conclusie, aangezien de oorzaken van overgewicht veel breder zijn dan de consumptie van 1 product. Zo tonen ook de cijfers aan: uit Europees onderzoek blijkt dat kinderen in  Nederland  relatief veel frisdrank consumeren maar dat het percentage kinderen met overgewicht tot de laagste van Europa behoort. In Griekenland is het net andersom; daar is de laagste frisdrankconsumptie onder kinderen, maar wel het hoogste percentage kinderen met overgewicht.

Voor een gezonde leefstijl is het belangrijk dat er een goede balans is tussen energie-inname en energieverbruik. Desondanks blijft de frisdrankenindustrie kritisch kijken naar haar portfolio en het aantal calorieën in haar producten. 

Activiteiten en de resultaten van de frisdrankenindustrie 
De frisdrankenindustrie heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten. Veel bedrijven kijken al jaren kritisch naar de calorieën in hun producten en zetten marketing instrumenten in om ervoor te zorgen dat deze frisdranken met een lagere calorische waarde succesvol zijn in de markt. De frisdrankenindustrie onderneemt een verscheidenheid aan activiteiten om overgewicht in de Nederlandse populatie terug te dringen zoals:

 • productinnovatie;
 • het voeren van een verantwoord reclamebeleid;
 • geen verkoop van frisdranken op lagere scholen;
 • het voeren van een beleid waarin de verkoop van laag calorische frisdrank wordt gestimuleerd op de overige scholen;
 • het tonen van de energiewaarde (calorieën) per portie op het etiket;
 • het verbeteren van het imago van niet-calorische zoetstoffen;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan het Convenant Gezond Gewicht, in het bijzonder aan het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG);
 • deelname aan het handvest gezonder voedingsaanbod op scholen.

Deze activiteiten hebben tot de volgende resultaten geleid:

 • De frisdrankenindustrie biedt een breed portfolio aan frisdranken met een variërend suiker gehalte. Frisdranken met suiker, frisdranken met zoetstoffen (light/zero), frisdranken met een combinatie van suiker en zoetstoffen (midcals), natuurlijk mineraal-en bronwater, siropen met en zonder suiker en sport -en energiedranken met en zonder suiker.
 • De gemiddelde energie-inname uit frisdranken in Nederland is gedaald tot 4% van de Dagelijkse Voedingsrichtlijn (GDA). Ter illustratie: de calorie-inname per hoofd van de bevolking via frisdranken is sinds 2000 met 12 % gedaald. Ter vergelijk: overgewicht en obesitas daarentegen zijn juist toegenomen.
 • Het aandeel light en zero frisdranken is in de periode 2000-2014 gestegen van 18% naar 31%. Het aantal calorieën in een glas light frisdrank is nihil.

Frisdranken en kinderen
Binnen de frisdrankenindustrie zijn er frisdranken specifiek gericht op kinderen. Het aantal calorieën in deze producten is vaak aanzienlijk lager. Gemiddeld bevatten deze frisdranken 10-15 kcal per 100 ml minder dan de gemiddelde suikerhoudende frisdrank die volgens de NEVO tabel 41 kcal per 100 ml bevat. Waar mogelijk worden de calorieën in deze producten de komende jaren verder gereduceerd.