Privacyverklaring FWS

Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Wij gaan zorgvuldig om met privacy en privacygevoelige gegevens binnen de grenzen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Dat houdt in dat wij:

Abonneren op RSS - privacyverklaring