Het nationaal Waterdrankonderzoek 2017 is een kwantitatief onderzoek naar de beleving en waardering van water.