Feiten over caloriereductie

Producenten van frisdranken werken hard aan het reduceren van calorieën. Dit doen zij door vermindering van suiker in bestaande frisdranken en door nieuwe introducties met weinig of zonder suiker. Al sinds de jaren ’80 worden light-varianten op de markt gebracht. Wat enkele decennia geleden vooral een nicheverschijnsel was, is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Caloriereductie is de absolute trend en producenten van frisdranken trekken dit ook in de toekomst door.

 

Caloriereductie

In het Nationaal Preventieakkoord heeft FWS meetbare afspraken gemaakt om calorieën in 2020 met 25% en in 2025 met 30% te verlagen ten opzichte van basisjaar 2012 (1). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ontwikkeling in de caloriereductie sinds 2012. In 2019 is de doelstelling voor 2020 reeds bereikt met een 25,1% reductie ten opzichte van 2012. (2). Het totaalvolume van de verkochte dranken groeide in dezelfde periode licht met 1,8%. De reductie is daarmee het gevolg van een substantiële verschuiving binnen het frisdrankschap van suikerhoudende dranken naar producten met weinig of geen suiker. Ook bevatten veel frisdranken door aanpassing van de receptuur minder suiker. Zodoende werd in 2019 ook in absolute zin bijna een kwart minder calorieën via frisdranken op de markt gebracht dan in 2012.

 

Volume A-merken in hectoliters

 

Verschuiving naar laagcalorische frisse dranken

Marktonderzoeksbureau Nielsen rapporteerde eind 2019 al over de suikerreductie in frisse dranken. De trend van minder calorieën wordt wederom bevestigd in de marktcijfers van Nielsen, waarbij je een duidelijke verschuiving ziet van de klassieke 'regular' dranken naar frisse dranken die laag in calorieën zijn (3).

 

Aandeel verkopen in de retail


Ook uit cijfers van onderzoeksbureau Nielsen blijkt dat de vraag naar gezondere dranken toeneemt. Een verdere uitsplitsing van de cijfers laten zien dat de verkoop van laagcalorische frisdranken (max. 20 kcal/100ml) in de retail in twee jaar tijd steeg (2017-2019) met 14%. De verkoop van mineraalwater en mineraalwater met smaak vertoonde met name in de jaren 2011-2017 een sterke stijging met een toename van 34%.

 

Kortingsacties
De sector speelt in op veranderende consumentenbehoeften en laat zien dat met slimme productontwikkeling en verstandige marketingkeuzes verandering mogelijk is.

Voor de meeste leden van FWS geldt dat vaak meer dan de helft van het marketingbudget  naar de laagcalorische producten (minder dan 20 kcal/100 ml) gaat. Bij kortingsacties in de supermarkt zijn vrijwel altijd zowel de suikervrije áls de suikerhoudende variant in de aanbieding. Daardoor kunnen consumenten zelf kiezen of zij de suikervrije of suikerhoudende variant kopen, zonder dat er een prijsprikkel uitgaat naar alleen suikerhoudende varianten. Nielsen-cijfers laten een duidelijke ontwikkeling zien: het volume laagcalorische frisdrank dat met kortingsactie wordt verkocht stijgt ten koste van regular. Vanaf volgend jaar is naar verwachting meer dan helft van alle frisdrank die in de aanbieding wordt gekocht laagcalorisch (4).

 

 Kortingsacties frisdranken retail

 

Scholen

Frisdrankproducenten verkopen sinds januari 2019 geen reguliere suikerhoudende dranken meer op middelbare scholen. Ook dit is een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord (5).


1. Nationaal Preventieakkoord, pagina 40. Commitment omvat A-merken frisdranken, vruchtenfrisdranken, energiedranken, ijsthee, siropen, sportdranken, waters met smaak en reguliere waters.

2. Bron: monitoring van FWS conform afspraken Nationaal Preventieakkoord met het RIVM en ministerie van VWS. FWS vraagt jaarlijks data bij deelnemende bedrijven op over het verkochte volume en het bijbehorende kcal per 100 ml. Op basis hiervan wordt het gewogen gemiddelde kilocalorieën per 100 ml gemeten. De beginstand was 27,27 kcal/100 ml. Eind 2019 was dat verlaagd met ruim 25,1%.

3. Bron: The Nielsen Company (2019). Data berekend op basis van verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten op twaalfmaandsbasis (2019 vergeleken 2017). Verkoopcijfers in de retail van frisdranken, vruchtenfrisdranken, energiedranken, ijsthee, siropen, sportdranken, waters met smaak en reguliere waters. 

4. Bron: The Nielsen Company (2019). Data berekend op basis van verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten op twaalfmaandsbasis (MAT week 44 2019 vergeleken met MAT week 44 in 2017).