Feiten over caloriereductie

Producenten van frisdranken werken hard aan het reduceren van calorieën. Dit doen zij door vermindering van suiker in bestaande frisdranken en door nieuwe introducties met weinig of zonder suiker. Al sinds de jaren ’80 worden light-varianten op de markt gebracht. Wat enkele decennia geleden vooral een nicheverschijnsel was, is de afgelopen jaren in een stroomversnelling gekomen. Caloriereductie is de absolute trend en producenten van frisdranken trekken dit ook in de toekomst door.

 

Caloriereductie

In het Nationale Preventieakkoord heeft FWS meetbare afspraken gemaakt: in 2020 is er een caloriereductie in frisdranken en waters van 25%, in 2025 van 30% (1).  Bijgaande infographic geeft een goed beeld van de manier waarop de sector werkt aan caloriereductie. Eind 2018 was een reductie bereikt van ruim 22% (2). De sector ligt dus op koers om de afgesproken doelstelling te halen.

 

Jaar

Voortgang caloriereductie

2012

0%

2015

-15%

2018

-22%

 

Ook uit cijfers van marktonderzoeksbureau Nielsen blijkt de trend van minder calorieën. In 2017 was nog 35% van het frisdrankvolume dat werd verkocht laagcalorisch. In 2019 is dit gestegen naar 42% (3).

 

            Marktaandelen laagcalorische en regular frisdrank
   Week 44 2017 Week 44 2018           Week 44 2019
Laagcalorisch (0-20 Kcal ) 36% 40% 42%
Regular (>20 Kcal) 64% 60% 58%
Totaal 100% 100% 100%

 

Kortingsacties
De verkoop van water is ten opzichte van 2014 met meer dan een kwart gestegen. Het laat zien dat de sector werk maakt van het stimuleren van bewustere keuzes. De sector speelt in op veranderende consumentenbehoeften en laat zien dat met slimme productontwikkeling en verstandige marketingkeuzes verandering mogelijk is.

Voor de meeste leden van FWS geldt dat vaak meer dan de helft van het marketingbudget  naar de laagcalorische producten (minder dan 20 kcal/100 ml) gaat. Bij kortingsacties in de supermarkt zijn vrijwel altijd zowel de suikervrije áls de suikerhoudende variant in de aanbieding. Daardoor kunnen consumenten zelf kiezen of zij de suikervrije of suikerhoudende variant kopen, zonder dat er een prijsprikkel uitgaat naar alleen suikerhoudende varianten. Nielsen-cijfers laten een duidelijke ontwikkeling zien: het volume laagcalorische frisdrank dat met kortingsactie wordt verkocht stijgt ten koste van regular. Vanaf volgend jaar is naar verwachting meer dan helft van alle frisdrank die in de aanbieding wordt gekocht laagcalorisch (4).

 

            Onderverdeling volumes frisdrank met kortingsacties
    Week 44 2017 Week 44 2018 Week 44 2019
Laagcalorisch (0-20 Kcal ) 43% 49% 50%
Regular (>20 Kcal) 57% 51% 50%
Totaal 100% 100% 100%

 

Scholen

Frisdrankproducenten verkopen sinds januari 2019 geen reguliere suikerhoudende dranken meer op middelbare scholen. Ook dit is een afspraak uit het Nationaal Preventieakkoord (5).


1. Nationaal Preventieakkoord, pagina 40

2. Bron: monitoring van FWS onder de deelnemers aan het commitment caloriereductie. Ieder jaar vraagt FWS bij deze deelnemers data op over het verkochte volume A-merken frisdrank en waters en het bijbehorende kcal per 100 ml. Op basis hiervan wordt het gewogen gemiddelde kilocalorieën per 100 ml gemeten. De beginstand was 27,27 kcal/100 ml. Eind 2018 was dat verlaagd met ruim 22%.

3. Bron: The Nielsen Company (2019). Data berekend op basis van verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten op twaalfmaandsbasis (MAT week 44 2019 vergeleken met MAT week 44 in 2017). Nielsen baseert haar gegevens op actuele verkoopdata van supermarkten. Hiermee wordt 65% van de totale frisdrankverkopen in Nederland in kaart gebracht, waardoor een representatief beeld van de marktontwikkeling kan worden gegeven.  

4. Bron: The Nielsen Company (2019). Data berekend op basis van verkoopcijfers van Nederlandse supermarkten op twaalfmaandsbasis (MAT week 44 2019 vergeleken met MAT week 44 in 2017).