Levensmiddelenwetgeving
Levensmiddelenwetgeving voor voedingsmiddelen wordt in toenemende mate Europees geregeld. De wetgeving is constant in beweging, meestal ingegeven door voortschrijdend wetenschappelijk inzicht. Op Europees niveau wordt de wetgeving uitgevaardigd via verordeningen of richtlijnen. Verordeningen zijn direct van toepassing in alle lidstaten. Nederland moet zich hier dan ook aan  houden en moet deze toepassen. Richtlijnen dienen door de lidstaten – dus ook door Nederland – omgezet te worden in nationale wetgeving. De warenwetbesluiten in Nederland zijn dan ook vaak een uitvloeisel van Europese richtlijnen. Nederland kan en mag geen nationale levensmiddelenwetgeving instellen die strijdig is met Europese richtlijnen en verordeningen.

In onderstaande documenten vindt u op hoofdlijnen de geldende wetgeving voor het op de markt brengen van frisdrank, sappen en mineraal- en bronwaters in Nederland. De Nederlandse warenwetbesluiten zijn ook te raadplegen via www.wetten.overheid.nl.