Europese Vruchtensappenrichtlijn
De definities van vruchtensap (uit concentraat en niet concentraat) en vruchtennectar staan in de Europese Vruchtensappenrichtlijn. De vruchtensappenrichtlijn bepaalt welke ingrediënten zijn toegestaan in vruchtensappen en nectaren, evenals de productie. Tevens zijn er bepaalde eisen omtrent etikettering in aangegeven en vermeldt de richtlijn per soort fruit het percentage sap dat in een nectar minimaal aanwezig moet zijn.

Warenwetbesluit Vruchtensappen
De Europese Vruchtensappenrichtlijn is in Nederland geïmplementeerd in het  Warenwetbesluit Vruchtensappen 2012.

AIJN Code of Practice

De kwaliteit van vruchtensappen en –dranken wordt getoetst aan de AIJN Code of Practice for the evaluation of fruit and vegetable juices. De AIJN is de Europese koepelorganisatie voor de vruchtensappen industrie. De AIJN Code of Practice is erkend door de Europese Commissie en wordt gebruikt door nationale brancheorganisaties voor vruchtensappen, inspecteurs van nationale keuringsdiensten voor voedselveiligheid en wereldwijd door sapprocessors en handelaren. De Code of Practice bevat onder andere de volgende elementen:

  • Individuele referentie richtlijnen voor 20 verschillende sapvarianten, waaronder richtlijnen voor brixwaarden, zuren, suikers, flavonoïden, mineralen en isotopische parameters.
  • Provisorische brixwaarden en relatieve dichtheid voor nog eens 32 fruitsoorten.
  • Analytische referentie methoden.
  • Een kopie van de Europese Vruchtensappenrichtlijn.
  • Een lijst van additieven die in sappen en nectaren zijn toegestaan.
  • Een overzicht van vruchtenbenamingen in tien Europese talen.

Het AIJN liquid fruit market report 2012 geeft een beeld van de ontwikkelingen in de markt in de diverse EU lidstaten.

Instanties voor controle

Het Dutch Quality Control System (DQCS), een privaatrechtelijke organisatie, houdt zich bezig met de warenwettelijke- en kwaliteitscontrole van grondstoffen en eindproducten. Het DQCS is onderdeel van het Europese Quality Control System (EQCS), een onafhankelijke organisatie die in 1994 is opgericht. Bij het DQCS zijn de grote sapproducenten van Nederland aangesloten. Het DQCS controleert of de kwaliteit van vruchtensappen en –nectaren die op de Nederlandse markt verkrijgbaar zijn, voldoet aan de wettelijke eisen. Doel van DQCS is om zaken die zowel een bedreiging vormen voor de voedselveiligheid te detecteren en te verhelpen, als concurrentieverstoring en imagoschade te voorkomen.