Wet op verbruiksbelastingen
Op alcoholvrije dranken als frisdrank, vruchtensap, groentesap, natuurlijk mineraalwater en bronwater en bepaalde melkdranken heft de Douane verbruiksbelasting. Dit is geregeld in de Wet op de Verbruiksbelasting. Deze belasting geldt ook voor alcoholvrije dranken in vaste vorm (bijvoorbeeld poeder voor energiedrank) of als concentraat, zoals limonadesiroop. Het tarief bedraagt € 8,83 per hectoliter voor alle dranken waar de verbruiksbelasting geldt. Nederland is een van de weinige landen in Europa die een dergelijke belasting op een categorie gewone levensmiddelen heeft ingesteld.

In het Belastingplan 2012 kondigde de overheid aan de verbruiksbelasting per 2013 te schrappen omdat de belasting ‘klein en hinderlijk’ en moeilijk handhaafbaar is. De afschaffing is kort daarna helaas uitgesteld naar een ‘nader te bepalen moment bij koninklijk besluit’. Sindsdien is de verbruiksbelasting zelfs twee keer fors verhoogd. FWS blijft zich inspannen om de toegezegde afschaffing doorgevoerd te krijgen. De verbruiksbelasting op alcoholvrije dranken is immers een onterechte, willekeurige en moeilijk handhaafbare belasting. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst/Douane.

Samenwerking met de Douane in het tegengaan van fraude
Alle producenten en importeurs die alcoholvrije dranken in Nederland op de markt brengen zijn verplicht om verbruiksbelasting te betalen, maar niet alle bedrijven houden zich aan de wet. Bij (parallel)import vanuit het buitenland komt het regelmatig voor dat bedrijven geen verbruiksbelasting afdragen. Ook wordt bij het serveren van gebotteld (gefilterd) water in de horeca niet altijd verbruiksbelasting betaald, waardoor oneerlijke concurrentie plaatsvindt. Hoewel FWS voorstander is van afschaffing van de verbruiksbelasting, is het met het oog op een gelijk speelveld van belang dat alle belastingplichtigen de belasting afdragen zolang deze belasting bestaat. 

 Als handhaver van de verbruiksbelasting heeft ook de Douane belang bij het tegengaan van ontduiking van de verbruiksbelasting. Vanwege dit gezamenlijke belang zijn FWS en de Douane in 2016 nauwer gaan samenwerken in het voorkomen van belastingfraude. Bedrijven of individuen die vermoedens hebben van het onterecht niet betalen van verbruiksbelasting, kunnen een (anonieme) melding maken bij het Meldpunt Accijnsfraude van de Douane.