Wet op verbruiksbelastingen
Op alcoholvrije dranken als frisdrank, vruchtensap, groentesap en verpakt water heft de Douane verbruiksbelasting. Dit is geregeld in de Wet op de Verbruiksbelasting. Deze belasting geldt ook voor alcoholvrije dranken in vaste vorm (bijvoorbeeld poeder voor energiedrank) of als concentraat, zoals limonadesiroop. Het tarief bedraagt € 8,83 per hectoliter.

In 2012 kondigde de overheid aan de verbruiksbelasting per 2013 te schrappen omdat de belasting ‘klein en hinderlijk’ en moeilijk handhaafbaar is. De afschaffing is kort daarna helaas uitgesteld naar een ‘nader te bepalen moment bij koninklijk besluit’. Sindsdien is de verbruiksbelasting zelfs twee keer fors verhoogd. FWS blijft zich inspannen om de toegezegde afschaffing doorgevoerd te krijgen. Voor meer informatie zie de website van de Belastingdienst/Douane.

Alle producenten en importeurs die alcoholvrije dranken in Nederland op de markt brengen zijn verplicht om verbruiksbelasting te betalen, maar niet alle bedrijven houden zich aan de wet. Bij (parallel)import vanuit het buitenland komt het regelmatig voor dat bedrijven geen verbruiksbelasting afdragen. Ook wordt bij het serveren van gebotteld (gefilterd) water in de horeca niet altijd verbruiksbelasting betaald, waardoor oneerlijke concurrentie plaatsvindt. Hoewel FWS voorstander is van afschaffing van de verbruiksbelasting, is het met het oog op een gelijk speelveld van belang dat alle belastingplichtigen de belasting afdragen zolang deze belasting bestaat. 

Bedrijven of individuen die vermoedens hebben van het onterecht niet betalen van verbruiksbelasting, kunnen een (anonieme) melding maken bij het Meldpunt Accijnsfraude van de Douane.