Wetten en regels voor veiligheid eten en drinken

Voor het waarborgen van de veiligheid van eten en drinken zijn wetten en regels opgenomen in de Nederlandse wetgeving die betrekking hebben op het aanbieden van levensmiddelen. Frisdranken, waters en sappen vallen onder deze wetgeving.

Europese verordeningen en richtlijnen

Wetgeving voor levensmiddelen is voor een groot deel Europees geregeld. Op Europees niveau is de wetgeving uitgevaardigd via verordeningen of richtlijnen. Verordeningen zijn direct van toepassing in alle lidstaten. Nederland moet zich hier aan houden en deze toepassen. Richtlijnen dienen de lidstaten – dus ook door Nederland – te verankeren in nationale wetgeving. De warenwetbesluiten in Nederland zijn dan ook vaak een uitvloeisel van Europese richtlijnen. Het is niet toegestaan nationale levensmiddelenwetgeving in te stellen die strijdig is met Europese richtlijnen en verordeningen.

Specifieke wetgeving voor frisse dranken

Naast de algemene levensmiddelenwetgeving bestaat er voor frisdrank, water en vruchtensap specifieke wetgeving. In onderstaande downloads is gedetailleerde informatie per product beschikbaar.