Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen
De Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen (FWS) is de brancheorganisatie voor de frisdranken-, water-, sappen- en siropenindustrie. Bij FWS zijn alle in Nederland gevestigde producenten van frisdranken, waters, sappen en siropen aangesloten. Dit geldt ook voor de meeste buitenlandse fabrikanten met verkoopkantoren in Nederland.

Collectieve belangenbehartiging
De industrie voor waters, sappen en frisdranken levert met 3.700 directe banen en in totaal 88.000 banen (inclusief de indirecte banen) een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. Het is een professionele sector met gevarieerde en verantwoorde producten vanaf nul calorieën.

FWS behartigt deskundig en proactief de gezamenlijke belangen van haar leden in het politieke domein, richting stakeholders en richting de media en het publiek. Aan deze partijen maken we kenbaar wie we zijn en wat we doen. We zijn een belangrijke gesprekspartner voor iedereen die iets wil weten over onze sector. Onze aandacht gaat in het bijzonder uit naar de volgende beleidsterreinen:

  • Voeding en Gezondheid
  • Milieu en Duurzaamheid
  • Juridische en Economische Zaken

Individuele belangenbehartiging
De leden van de FWS kunnen ook individueel gebruik maken van onze kennis en kunde. Zo kunnen ze naast vragen op eerder genoemde beleidsterreinen, ook terecht voor CAO gerelateerde vragen en onze expertise op het gebied van levensmiddelenwetgeving.