Kwalitatief hoogwaardige watervoorziening
Water van goede kwaliteit wordt steeds schaarser en duurder, en aan de onttrekking van grondwater worden steeds meer regels verbonden. Om de continuïteit van de bedrijven te waarborgen, is het veiligstellen van een kwalitatief hoogwaardige watervoorziening voor de toekomst van groot belang.

Behalve als frisdrankingrediënt is water ook belangrijk voor de volgende stappen in het productieproces:

  • Waterbereiding: de zuivering van het ingenomen water tot de gewenste kwaliteit
  • Inwendige schoonmaak van de installaties
  • Schoonmaak van de flessenkratten
  • Pasteurisatie van het product
  • Reiniging: schoonmaakwerkzaamheden aan de vloeren en de buitenkant van de  machines
  • Flessenspoelmachine: schoonmaak van de retourflessen.

Besparingsmaatregelen
De FWS-leden hebben in de loop der jaren vele maatregelen getroffen om water te besparen. De waterbesparingsmaatregelen zijn onderverdeeld in drie categorieën:

Categorie 1: Good House Keeping (GHK)
Good House Keeping is ‘het beïnvloeden van het handelen van mensen’ door medewerkers te wijzen op de gevolgen van (onnodig) waterverbruik. Op dit vlak zijn al veel maatregelen genomen, zoals het verbeteren van de productieplanning, zodat minder productwissels en daarmee minder reinigingen van de installaties nodig zijn.

Veel bedrijven hebben een competitie-element tussen de ploegen ingevoerd. Waterverbruik maakt hierbij onderdeel uit van de geleverde prestatie. Medewerkers zijn hierdoor extra gestimuleerd om zuinig met water om te gaan. Waar vroeger gemakkelijk de waterslang werd gepakt om een vloer schoon te maken, wordt het vuil nu eerst met een bezem verzameld en afgevoerd. Een andere eenvoudige maatregel is de montage van spuitmonden op de waterslangen in de fabriek.

Categorie 2: Preventie
Preventie is hier, een technische verandering van het proces, waardoor minder water verbruikt wordt in dat specifieke onderdeel. Binnen de categorie preventie zijn verschillende succesvolle maatregelen doorgevoerd, zoals de inzet van waterbesparende vacuümpompen en het vervangen van hoge druk-krattenwastunnels door weektunnels. Hierin weken de kratten in stilstaand water, waardoor minder water nodig is.

Optimaliseren van de waterbereiding levert besparing op, net als het efficiënter instellen van spoelprogramma’s. Een veel doorgevoerde maatregel is het minimaliseren van sleepwater. Dit is water dat op of aan de verpakking blijft zitten, nadat deze uit de pasteurisatie-installatie is gekomen. Het sluiten van de koelwatersystemen is ook een zeer effectieve maatregel: hierbij wordt het water in een gesloten systeem hergebruikt.

Categorie 3: Hergebruik
Hergebruik van water is binnen de voedingsmiddelenindustrie een gevoelig onderwerp. Het wordt al snel geassocieerd met opgewerkt afvalwater dat vervolgens weer in het product terechtkomt. De praktijk wijst echter uit dat hergebruik van water binnen de frisdrankenbedrijfstak op beperkte schaal goed toepasbaar is, zonder er kans op een verontreiniging van het product ontstaat.

Het opvangen van condensaat en het hergebruiken voor de productie van stoom is hierbij een goed voorbeeld. Maar ook water uit vacuümpompen is zeer goed te hergebruiken. Dit water is niet verontreinigd en is bruikbaar als bijvoorbeeld spoelwater, voor het spoelen op de bliklijnen. In een aantal gevallen is het laatste spoelwater van de flessenspoelmachine zeer geschikt voor gebruik in de krattenwasser.