Als eerste branche heeft FWS in 2014 een verduurzamingsplan ingeleverd. In het plan worden Hoogst Haalbare Doelen geformuleerd voor de inzet van R-PET in grote en kleine PET-flessen.

FWS streeft daarbij naar een ambitieus, maar haalbaar percentage voor alle bedrijven. Het plan is getoetst door de toetsingscommissie van het Kennis Instituut Duurzaam Verpakken en in juli 2015 gepubliceerd. 

Verhoging doelstelling R-Pet in grote PET-fles
De Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022 is ondertekend door het ministerie van Infrastructuur & Milieu, het verpakkende bedrijfsleven en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Het doel van de overeenkomst is vermindering van de milieudruk door verduurzaming van verpakkingen.

In de Raamovereenkomst Verpakkingen is onder andere een verhoging van het percentage recyclaat in grote PET flessen voor frisdranken afgesproken van 25% in 2013 naar minimaal 28% in 2018. FWS en haar leden hebben hoogst haalbare doelen geformuleerd voor 2018 die hier ruim boven liggen.

Technologische uitdagingen
Koplopers hebben er tot vijftien jaar over gedaan om te komen tot een stabiel en kwalitatief afdoende R-PET percentage dat zij nu hanteren. Nu  lopen zij bij R-PET percentages boven de 50% tegen technologische uitdagingen aan.
De beschikbaarheid van de juiste en constante kwaliteit R-PET is voor de achterblijvers een belangrijke factor. Zij moeten eerst ervaring opdoen voordat een constant percentage R-PET kan worden gegarandeerd. Deze innovatie kost tijd, en ook een forse investering om de benodigde technische upgrade in de fabriek te realiseren.

Neem alternatieven zoals plant-PET mee in doelstelling richting 2022
FWS pleit voor onderzoek onder leiding van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) met betrekking tot de effecten van hogere en massalere inzet R-PET op recyclingprocessen, beschikbaarheid en kwaliteit, om zo doelstellingen richting 2022 te kunnen formuleren. Dit onderzoek zou zich ook moeten richten op optimalisatie zoals R-PET versus verlaging gewicht. Ook de inzet van alternatieven als plant-PET en PEF moeten hierin worden meegenomen. Doelstellingen richting 2022 zijn wat FWS betreft dus niet per definitie (louter) gericht op het verder verhogen van R-PET, maar op beperking van de milieu-impact van PET-flessen in brede zin.

Klik hier voor het ‘Verduurzamingsplan FWS: Hoogst Haalbare Doelen R-Pet 2018-2022’.