Reductie CO2 van de sector

De bereiding van frisdranken, waters en sappen en de productie van ingrediënten, verpakkingen en transport kost de nodige energie. Op dit moment zijn aardgas, elektriciteit en diesel de belangrijkste energiedragers in deze processen. De hoogte van het verbruik hiervan hangt samen met de CO2 uitstoot van de sector. Om deze CO2-impact te verkleinen wordt er geïnvesteerd in innovatie rondom het efficiënter maken van de processen, waardoor het energieverbruik in de sector daalt. Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar en geïnvesteerd in het gebruik van hernieuwbare energie en het gebruik van niet-fossiele brandstoffen.