Samenwerking op energiereductie

De leden van FWS nemen in de periode 2009 – 2020 deel aan de Meerjarenafspraken Energie (MJA3). Deze Meerjarenafspraken zijn vrijwillige, maar zeker geen vrijblijvende convenanten tussen de overheid en het bedrijfsleven. De kern van dit MJA-convenant is dat de sectoren ieder jaar 2% efficiënter worden in het gebruik van energie. Om de gemaakte afspraken na de kunnen komen moet de benodigde energie per eenheid van een product omlaag gebracht worden. In Energie Efficiëntie Plannen (EEP’s) wordt door de bedrijven aangegeven welke maatregelen getroffen gaan worden.

Tijdens de convenantperiode wordt worden de leden ondersteund door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Elk jaar worden de prestaties van de deelnemende sectoren gepubliceerd in een resultatenbrochure.

Eind 2020 loopt het convenantperiode af en de beoogde resultaten op het gebied van energie-efficiënte gaan gehaald worden. Ook na afloop van het convenant is afgesproken dat de bedrijven structureel blijven samenwerken op het gebied van CO2-reductie en energie-efficiëntie.