Verpakkingen hebben belangrijke functies

Verpakkingen zijn onmisbaar voor de consumptie van frisdranken, waters, vruchtensappen en siropen. De verpakking zorgt ervoor dat producten veilig zijn om te drinken, houdbaar blijven, lekker blijven smaken en gemakkelijk zijn om te vervoeren. Het materiaal van de verpakkingen wordt ingezameld en hergebruikt om de milieu-impact te beperken. Daarnaast spannen producenten zich in om de hoeveelheid verpakkingsmateriaal tot een minimum te beperken.

Het inzamelen van verpakkingsmateriaal voor onder andere hergebruik en recycling is een wettelijke verantwoordelijkheid voor de producent. Om aan deze verplichting te kunnen voldoen wordt intensief samengewerkt met het Afvalfonds Verpakkingen, gemeenten, inzamelaars en recyclingbedrijven. Vanaf 2013 geldt een verplichte afvalbeheersbijdrage die door de producenten betaald wordt. Per verpakkingsmateriaal wordt een tarief gehanteerd. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Afvalfonds Verpakkingen.

 

Ambitieuze doelstellingen in het Brancheverduurzamingsplan Verpakkingen

Naar aanleiding van de afgesloten Raamovereenkomst Verpakkingen tussen het verpakkende bedrijfsleven, het Ministerie van Infrastructuur & Milieu en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VGN) hebben de FWS-leden zich gecommitteerd aan twee versies van de Brancheverduurzamingsplannen. In de eerste periode (2013-2018) lag de nadruk met name op het vergoten van het aandeel gerecycled PET (rPET). In deze periode zijn grote stappen gemaakt in het gebruik van rPET als verpakkingsmateriaal. Voor de tweede periode (2019-2025) zijn er bredere doelstellingen geformuleerd op bijvoorbeeld het ontwerpen van verpakkingen die gebruikt kunnen worden in circulaire afvalsystemen, de informatievoorziening op etiketten, gewichtsreductie en certificeringen. De volledige plannen zijn te vinden op de website van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken.