Bottelen van mineraal- en bronwaters

Het bottelen van bron- en natuurlijk mineraalwater gebeurt volgens zeer strenge hygiëne regels. De unieke smaak en kwaliteit moet immers worden gewaarborgd. Mineraalwater in Nederland moet voldoen aan het warenwetbesluit verpakte waters. Chemische behandeling is bij wet verboden. Bronwater moet voldoen aan de meeste eisen uit de richtlijn voor natuurlijk mineraalwater en de Drinkwaterwet.

Vullen

Het water wordt uit de bron opgepompt en meestal opgeslagen in een buffertank. Als het nodig is, beluchten of filteren fabrikanten het water en ontdoen ze het van ijzer. Daarna komt het in een opslagtank terecht. Na een extra filtratie en eventueel via een koolzuurinstallatie komt het natuurlijk mineraalwater in een vuller. Door de strenge wetten en hygiënische regels duurt het vullen slechts een fractie van een seconde. Meteen daarna wordt de verpakking verzegeld. De weg die mineraalwater aflegt tussen bron en verpakking is dus zo kort mogelijk. Voor bronwater gelden andere regels: dat water mag worden vervoerd van de bron naar de bottelarij, bijvoorbeeld in een tankwagen.

Controle

Tijdens en na het afvullen controleren de fabrikanten het water meerdere malen per dag uitvoerig in hun laboratoria. Ook verrichten onafhankelijke instituten (zoals TNO) elk halfjaar een onderzoek bij de fabrikanten. De resultaten hiervan gaan naar de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA). Deze beoordeelt of de fabrikant zijn erkenning behoudt.

Erkende natuurlijke mineraalwaters Nederland

Bronwater en natuurlijk mineraalwater mogen alleen gewonnen worden uit bronnen die erkend zijn door de Nederlandse overheid. Op de site van de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) staat een actueel overzicht gepubliceerd.