Verschillen tussen mineraalwater, bronwater en leidingwater
Er zijn twee soorten water: water dat  in zijn natuurlijke staat zuiver en geschikt is om  te drinken en water dat bewerkt moeten worden om er drinkwater van te maken. Het onbewerkte en van nature zuivere water kan worden onderverdeeld in natuurlijk mineraalwater en bronwater. Bewerkt water kan worden onderverdeeld in leidingwater, soda- en spuitwater, tafelwater en watercoolerwater.

Onderstaande tabel laat de verschillen zien tussen natuurlijk mineraalwater, bronwater en leidingwater:

 

Natuurlijk mineraalwater

Bronwater

Leidingwater

Oorsprong

Grondwater (enkel uit door overheid erkende bron)

Grondwater (enkel uit door overheid erkende bron)

Divers en niet gereguleerd

(grondwater, oppervlakte-

Water. O.a. kanalen en rivieren)

Natuurlijke bescherming

Verplicht

Verplicht

Niet verplicht

Direct drinkbaar bij bron

Ja

Ja

Nee

Chemische behandeling

Niet nodig en bij wet verboden

Niet nodig en bij wet verboden

Ja, verplichte behandeling tot

drinkwater, 65 controlepunten

 

Minerale samenstelling

Verplicht constant

Niet noodzakelijk constant

Variabel

 

Natuurlijk mineraal- en bronwater
Natuurlijk mineraal- en bronwater is het enige van nature zuivere water. Het is afkomstig uit een natuurlijke onderaardse bron. Het  water is afkomstig van water dat in de grond zakt zoals regenwater, grondwater of gesmolten sneeuw. Op zijn lange tocht door de verschillende aardlagen neemt het water mineralen en andere nuttige stoffen op. Hierdoor krijgt het zijn unieke smaak en samenstelling. Klei-, zand-, en andere aardlagen zuiveren het water. Dit natuurlijke proces duurt soms eeuwen. Uiteindelijk verzamelt het water zich in bronnen die meestal honderden meters diep liggen. Mineraalwater heeft een unieke, constante mineralensamenstelling. Deze wordt vermeld op het etiket.

Zowel natuurlijk mineraalwater en bronwater moeten komen uit een door de overheid erkende bron. Het is wettelijk verplicht deze bronnen streng te beschermen. Zo wordt het natuurzuivere karakter gewaarborgd. Chemische behandeling van mineraal- en bronwater is bij wet verboden. Behandeling is ook niet nodig, aangezien het water natuurzuiver en dus direct bij de bron drinkbaar is. Uiteraard moet de kwaliteit van het water in de bronnen streng worden gecontroleerd. In Nederland zijn 13 bronnen door het Ministerie van VWS erkend.

Bronwater
Bronwater moet aan vrijwel dezelfde wettelijke eisen voldoen als natuurlijk mineraalwater. Het moet dus ook van nature zuiver zijn en mag niet chemisch worden behandeld. Bronwater  hoeft echter niet (in tegenstelling tot natuurlijk mineraalwater) direct aan de bron te worden gebotteld. Bronwaters mogen bijvoorbeeld per tankwagen worden vervoerd naar een bottelarij. Verder mogen bronwaters geen claims voeren als 'geschikt voor een zoutarm dieet'.

Overige, bewerkte waters
Bewerkte waters zijn van nature niet geschikt voor consumptie. Daarom worden ze bewerkt. Voorbeelden zijn:

Leidingwater
Leidingwater komt uit de bodem (grondwater of soms diepere waterlagen) of uit meren, rivieren en kanalen (oppervlaktewater).  Leidingwater moet intensief  chemisch en/of bacteriologisch worden behandeld  om het geschikt te maken voor consumptie.

Soda- en spuitwater
Soda- en spuitwater is al dan niet behandeld (leiding)water, waaraan koolzuur en eventueel mineralen (natriumcarbonaat) zijn toegevoegd.

Tafelwater
Aan tafelwater worden geen andere eisen gesteld dan aan leidingwater. Er bestaat geen wettelijke definitie voor deze categorie.

Watercoolerwater
Water uit een watercooler is al dan niet behandeld (leiding)water dat via een koelinstallatie wordt aangeboden. Soms wordt het water ook warm aangeboden. Een enkele keer is het water uit deze coolers bronwater of natuurlijk mineraalwater. Dat staat dan duidelijk op de watercooler vermeld.