Kanttekeningen bij onderzoeken over frisdrank

Nieuws /

De afgelopen weken zijn er diverse berichten in de media verschenen over onderzoeken naar het effect van het drinken van regular en light frisdrank. Aanleiding was een uitspraak van de Europese vereniging van Cardiologie die frisdranken op de zwarte lijst van voedingsmiddelen willen zetten. Nederlandse experts geven o.a. in het AD en het NRC.Next aan niet achter de onderzoeken te staan. Ook FWS is teleurgesteld over de conclusies die wetenschappers trekken op basis van ongefundeerd wetenschappelijk onderzoek.

Onvoldoende bewijs

Het AD.nl schreef vandaag over een Japans onderzoek dat zou aantonen dat het drinken van frisdrank de kans op een hartaanval aanzienlijk vergroot. Nederlandse experts geven aan niet achter de onderzoeken te staan omdat er onvoldoende bewijs is. De Nederlandse cardiologen stellen dat de European Society of Cardiology veel te hard van stapel loopt. “Eén onderzoek is simpelweg onvoldoende bewijs om te staven dat frisdrank slecht voor het hart is," zegt Monique Peters, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie.

Volgens Sebastiaan Roos, arts-onderzoeker cardiologie aan het VUmc, vallen er flinke kanttekeningen bij de Japanse studie te plaatsen. Zo is volstrekt onduidelijk in welke steden het onderzoek is afgenomen. “De onderzochte groep zou zelf al armer kunnen zijn en een lagere economische status hebben. Door slechte voeding, minder sporten en minder mogelijkheden is hun kans op hart- en vaatziekten groter."

NRC Next. checkt

Ook in NRC Next wordt een bewering met betrekking tot light frisdrank gecheckt: “Wie dagelijks light frisdrank drinkt, ontwikkelt 3 x zoveel vet”. ‘Ongefundeerd’ zo blijkt na navraag bij wetenschappers in Nederland.

Gezondheidswetenschappers Jaap Seidell en Fred Brouns reageren op deze berichtgeving in het artikel van NRC Next checkt. Ze geven beiden aan dat het onderzoek van the University of Texas, waarop deze bewering is gebaseerd, een schijnverband laat zien en niets zegt over oorzaak en gevolg. Ze wijzen erop dat direct vergelijkend onderzoek laat zien dat het drinken van lightvarianten weldegelijk leidt tot minder energie-inname en minder gewichtstoename. NRC Next besluit daarmee de stelling als ‘ongefundeerd’.

FWS: gelukkig plaatsen experts in Nederland hun kanttekeningen

Raymond Gianotten, directeur FWS: “De verschillende onderzoeken met betrekking tot frisdranken die de afgelopen weken in de media worden genoemd, leveren onvoldoende bewijs. De conclusies die op basis van de onderzoeken worden getrokken zijn erg kort door de bocht en in sommige gevallen gebaseerd op 1 onderzoek. Gelukkig maken vooraanstaande experts in Nederland hun kritische mening kenbaar en onderstrepen zij het feit dat de conclusies in de onderzoeken onvoldoende zijn bewezen.”