Een verantwoord product
Het produceren van sappen is een internationale business. De verschillende soorten fruit groeien over de hele wereld. Het is dus zaak dat de sapketen erop toeziet dat een vruchtensap een in alle opzichten verantwoord product is. Er zijn verschillende manieren om sappen ‘duurzamer’ te maken. Elke speler in de sapketen kan zijn verantwoordelijkheid nemen voor duurzaam ondernemen. Zo bestaat er voor zowel fruittelers en fruitplantages, als processors een gedragscode voor duurzaamheid. De SGF/IRMA Code of Conduct heeft standaarden op het gebied van de sociale en economische duurzaamheid alsmede de milieuduurzaamheid. Belangrijke punten in deze code bij de sociale en economische duurzaamheid zijn arbeidsvoorwaarden, kinderarbeid, gezondheid en veiligheid.

Een andere manier om te bewijzen dat een merkproduct voldoet aan de minimumeisen van bepaalde duurzaamheidaspecten zijn keurmerken en logo’s, zoals Fairtrade, Rainforest Alliance en Max Havelaar. Het is aan elke producent zelf om te bepalen of hij voor zijn producten een keurmerk wil voeren.