FWS maakt zich sterk voor recycling
FWS maakt zich sterk voor recycling. Ze ondersteunt de gescheiden inzameling van kunststof, zet zich in voor een optimale recycling en stimuleert de bedrijven om verpakkingen steeds lichter te maken. PET-flessen hebben de hoogste inzamelpercentages binnen de EU. In de verpakkingen wordt steeds meer gebruik gemaakt van gerecycled materiaal. Daarnaast wordt constant gewerkt aan het lichter maken van verpakkingen, ‘ecodesign’ en (onderzoek naar) PET op plantaardige basis. Ook zijn alle verpakkingen in Nederland 100% recyclebaar en het bedrijfsverpakkingsafval wordt in onze branche al voor bijna 100% ingezameld en gerecycled.  

Ambitieuze doelstellingen in Raamovereenkomst Verpakkingen
Eind 2012 werd de huidige ‘Raamovereenkomst Verpakkingen’ gesloten door het verpakkende bedrijfsleven, de overheid en de gemeenten. Met deze overeenkomst staan afspraken voor inzameling en hergebruik van verpakkingen vast tot en met 2022. FWS is blij met de overeenkomst en zal zich tot het uiterste inspannen om de gemaakte afspraken na te komen. Zo is afgesproken dat in 2020 52 procent van al het kunststof, wordt hergebruikt. In 2012 was dit al ruim 42 procent. Ter vergelijking: Europa schreef lidstaten voor om in 2012 in totaal 22,5 procent van het plastic afval gescheiden in te zamelen. Wij doen het in Nederland dus aanmerkelijk beter dan in de rest van Europa.

Blikjes zijn ook een veel voorkomende verpakking voor frisdrank. Blikverpakkingen bieden 100% bescherming tegen zuurstof, gas, licht, vocht of andere invloeden. Ook zijn blikverpakkingen onbreekbaar en is frisdrank in blik bovendien lang houdbaar. 94 procent van het metalen verpakkingsmateriaal in Nederland wordt gerecycled.