Verwerkt tot nieuwe petfles
De kunststof PET flessen waarin frisdrank en mineraal- en bronwater wordt verkocht zijn vooral eenmalige flessen van polyethyleentereftalaat (PET). Dit betekent dat de plastic flessen niet hervuld worden, maar na inzameling weer worden verwerkt tot een nieuwe PET-fles. De flessen zijn zeer licht van gewicht en praktisch onbreekbaar.

Hergebruik van de eenmalige petfles
Lege PET-flessen (vanaf 1 liter) gaan in zakken naar telcentra en vervolgens naar een recycler. Dit systeem wordt gecoördineerd door de Stichting Retourverpakking Nederland (SRN). SRN coördineert de inzameling en verrekent het statiegeld met de detail- en/of groothandel. Het statiegeld is 25 cent per PET-fles. Afval Fonds Verpakkingen ziet toe op de naleving van deze verplichting. Meer informatie vind je op www.afvalfondsverpakkingen.nl.   

Ambitieuze doelstellingen in Raamovereenkomst Verpakkingen
Eind 2012 werd een nieuwe ‘Raamovereenkomst Verpakkingen’ gesloten door het verpakkende bedrijfsleven, de overheid en de gemeenten. Met deze overeenkomst staan afspraken voor inzameling en hergebruik van verpakkingen vast tot en met 2022. FWS is blij met de overeenkomst en zal zich tot het uiterste inspannen om de gemaakte afspraken na te komen. Zo is afgesproken dat in 2020 52 procent van al het kunststof, wordt hergebruikt. In 2012 was dit al ruim 42 procent. Ter vergelijking: Europa schreef lidstaten voor om in 2012 in totaal 22,5 procent van het plastic afval gescheiden in te zamelen. Wij doen het in Nederland dus beter dan in Europa wordt voorgeschreven.