Verwerkt tot nieuwe petfles
De kunststof PET flessen waarin frisdrank en mineraal- en bronwater wordt verkocht zijn vooral eenmalige flessen van polyethyleentereftalaat (PET). Dit betekent dat de plastic flessen niet hervuld worden, maar na inzameling weer worden verwerkt tot een nieuwe PET-fles. De flessen zijn zeer licht van gewicht en praktisch onbreekbaar.

Hergebruik van de eenmalige petfles
Lege PET-flessen (vanaf 1 liter) gaan in zakken naar telcentra en vervolgens naar een recycler. Dit systeem wordt gecoördineerd door de Stichting Retourverpakking Nederland (SRN). SRN coördineert de inzameling en verrekent het statiegeld met de detail- en/of groothandel. Het statiegeld is 25 cent per PET-fles. Afval Fonds Verpakkingen ziet toe op de naleving van deze verplichting. Meer informatie vind je op www.afvalfondsverpakkingen.nl.  

Plastic Heroes
FWS is groot voorstander van gescheiden inzameling van kunststof en plastics. Omdat kunststof en plastic gescheiden wordt ingezameld, wordt het heffen van statiegeld op grote PET-flessen in de toekomst wat FWS betreft overbodig.

In 2009 is een begin gemaakt met de gescheiden inzameling van kunststof en plastic via de gemeenten. Via Plastic Heroes streeft men ernaar dat de gescheiden inzameling van plastic verpakkingen net zo gewoon wordt als de gescheiden inzameling van glas en papier. Door middel van allerlei communicatiemiddelen (zoals commercials op radio en tv, advertenties, reclame op vrachtwagens, etc.) wordt de Nederlander bewust gemaakt van het belang van gescheiden inzameling. Vrijwel alle gemeenten in Nederland doen inmiddels mee met het initiatief en de komende jaren worden er nog meer bakken geplaatst voor meer inzameling van kunststof afval.
 

Ambitieuze doelstellingen in Raamovereenkomst Verpakkingen
Eind 2012 werd een nieuwe ‘Raamovereenkomst Verpakkingen’ gesloten door het verpakkende bedrijfsleven, de overheid en de gemeenten. Met deze overeenkomst staan afspraken voor inzameling en hergebruik van verpakkingen vast tot en met 2022. FWS is blij met de overeenkomst en zal zich tot het uiterste inspannen om de gemaakte afspraken na te komen. Zo is afgesproken dat in 2020 52 procent van al het kunststof, wordt hergebruikt. In 2012 was dit al ruim 42 procent. Ter vergelijking: Europa schreef lidstaten voor om in 2012 in totaal 22,5 procent van het plastic afval gescheiden in te zamelen. Wij doen het in Nederland dus beter dan in Europa wordt voorgeschreven.