Verwerkt tot nieuwe petfles

De kunststofflessen waarin frisdranken en mineraal- en bronwater worden verkocht zijn voornamelijk eenmalige flessen van polyethyleentereftalaat (PET). Deze plastic flessen worden niet hergebruikt, maar na inzameling wel gerecycled tot nieuwe PET-flessen.

De lege PET-flessen gaan in zakken naar telcentra en vervolgens naar de recycler. Dit inzamelingssysteem wordt gecoördineerd door de Stichting Retourverpakking Nederland.

Gerecycled PET (rPET) wordt door de producenten van frisdranken, waters en sappen steeds vaker gebruikt als onderdeel van de totale PET-verpakking. Verschillende producenten kiezen ervoor het percentage van het gebruikte rPET in de verpakking geleidelijk te verhogen en zichzelf ambitieuze doelstellingen op te leggen voor het toekomstige gebruik van rPET.

De ontwikkelingen rondom het bruikbaar maken van rPET voor verpakkingsmateriaal is een continu innovatieproces, waar nog altijd winst te behalen is.