Energie en CO2
Bereiding van frisdrank, water en sap en de productie van ingrediënten, verpakkingen en transport, kosten de nodige energie. Aardgas, elektriciteit en diesel zijn de belangrijkste energiedragers. Dit energieverbruik hangt samen met de CO2 uitstoot in de keten.

Transport
Doordat de belangrijkste grondstoffen lokaal worden gewonnen, wordt het transport en daarmee de samenhangende CO2-uitstoot beperkt. Om deze uitstoot van transport verder naar beneden te brengen, besteden onze leden aandacht aan dit aspect door zich bijvoorbeeld te certificeren als lean and green transporteur.

Meerjarenafspraak Energie (MJA3)
De frisdrankensector is medio 2009 toegetreden tot MJA3 (Meerjarenafspraken Energie Efficiency 3). De Meerjarenafspraken zijn vrijwillige, maar zeker niet vrijblijvende convenanten tussen overheid en het bedrijfsleven om zuiniger om te gaan met energie.

Lees meer over de Meerjarenafspraak Energie (MJA3).