Een verantwoord product

Het produceren van sappen is een internationale business. De verschillende soorten fruit groeien over de hele wereld. Het is dus zaak dat de sap-keten erop toeziet dat een vruchtensap in alle opzichten een verantwoord product is. Er zijn verschillende manieren om binnen deze keten te verduurzamen. Elke speler in de keten heeft daarin zijn verantwoordelijkheid.

Voor zowel fruittelers, fruitplantages en processors bestaan er gedragscodes voor duurzaamheid. De SGF/ IMRA Code of Conduct heeft standaarden op het gebied van sociale en milieu.

Een andere manier om te bewijzen dat een merkproduct voldoet aan de eisen van bepaalde duurzaamheidsaspecten zijn keurmerken en logo’s, zoals Fairtrade, Rainforest Alliance en Max Havelaar. Het is aan de producent om te bepalen voor welke producten er een keurmerk gehanteerd wordt.

Verschillende FWS-leden hebben zich aangesloten bij het Sustainable Juice Covenant. Hierin zijn doelstellingen geformuleerd om in 2030 een volledig duurzame productie van sappen te hebben.