Aandacht voor duurzaamheid
Er is de afgelopen jaren steeds meer aandacht voor de duurzaamheid van ons voedsel. Vragen die hierbij centraal staan: Wat is de impact van het product op het milieu? En wat zijn de arbeidsomstandigheden van de mensen die in deze productketens werken?

Producenten van voedingsmiddelen zijn zich bewust van deze vragen en nemen hierin hun verantwoordelijkheid. Sommige producenten lopen hierin voorop en uiten dit naar consumenten door middel van de welbekende keurmerken terwijl andere producenten hier aan werken zonder dit naar consumenten te laten zien.

Milieu impact
Producenten van frisdrank, water, vruchtensap en siroop dragen op de volgende manieren bij aan de verbetering van het milieu;

-      Positieve klimaatimpact door CO2 reductie; dit wordt bereikt door het lichter maken en het recyclen van verpakkingen, door waar mogelijk transportafstanden kort te houden en door te besparen op energie in het productieproces.
-      Duurzame waterhuishouding; door waterbesparing en water stewardship (samenwerking met andere watergebruikers in een stroomgebied om het waterpeil en de waterkwaliteit op het juiste niveau te houden). Dit zorgt ervoor dat er blijvend gebruik kan worden gemaakt van grondwater en dat de bodem waar het water wordt onttrokken niet verdroogd of vervuild.

In de subpagina’s is per onderwerp te lezen wat er door de sector wordt ondernomen.