Aandacht voor duurzaamheid

Het thema duurzaamheid staat bij alle leden van FWS prominent op de agenda. Op verschillende manieren zijn de bedrijven bezig met het reduceren van het energie- en waterverbruik in het productieproces, het ontwerpen van verpakkingen die gebruikt worden in een circulair afvalverwerkingssysteem en het vormen van duurzame projecten met ketenpartners in onder andere de landbouw, de logistiek en de retail.

FWS vertegenwoordigt een grote variëteit aan leden met productie in de frisdranken, waters en sappen. Ieder bedrijf neemt duurzaamheidsmaatregelen die het beste passen bij het product en de situatie van het eigen bedrijf.

Als sector richten we ons op:

  1. Positieve klimaatimpact door CO2-reductie. Door aanpassingen in het verpakkingsmateriaal, het stimuleren- en verwerken van gerecycled materiaal en het efficiënter maken van de processen in de productie en het transport verkleint de sector de CO2-footprint.
  2. Duurzame waterhuishouding; door waterbesparing en water stewardship (samenwerking met andere watergebruikers in een stroomgebied om het waterpeil en de waterkwaliteit op het juiste niveau te houden). Dit zorgt ervoor dat er blijvend gebruik kan worden gemaakt van grondwater en dat de bodem waar het water wordt onttrokken niet verdroogd of vervuild.

In de sub-pagina’s is meer informatie te vinden over het verduurzamen van verpakkingsmaterialen, het reduceren van de energie- en waterbehoefte en de samenwerking met partners in onder andere de landbouw.