Wetgeving Water
Voor natuurlijk mineraalwater en bronwater geldt specifieke wetgeving, waarbij strenge eisen worden gesteld aan de bron en aan het water. Mineraal- en bronwater moet namelijk direct drinkbaar zijn bij de bron. Het is het enige van nature zuivere water en mag niet chemisch worden behandeld. Het is verplicht de bron streng te beschermen. Hierdoor wordt de natuurlijke zuiverheid en de  natuurlijke samenstelling van het water gewaarborgd, die gekenmerkt wordt door het gehalte aan mineralen en sporenelementen. Alleen uit door de overheid erkende bronnen mag natuurlijk mineraalwater en bronwater gewonnen worden. In Nederland zijn slechts 13 bronnen door de overheid erkend. Een actueel overzicht van bronnen is hier te vinden. De bron dient dan ook op het etiket te staan. Natuurlijk mineraalwater dient daarnaast aan de bron gebotteld te zijn.

De specifieke wetgeving voor natuurlijk mineraalwater en bronwater staat hieronder vermeld:

Natuurlijk mineraalwater:

Bronwater:

Voor meer informatie zie de website van de NVWA en de website van de Europese Commissie.

Statiegeld op PET-fles
Voor eenmalige flessen van kunststof met een inhoudsmaat van meer dan 1 liter en bedraagt het statiegeld verplicht € 0,25 per fles. Het Afvalfonds Verpakkingen ziet toe op de naleving van deze verplichting. Meer informatie is te vinden op www.afvalfondsverpakkingen.nl.  Stichting Retourverpakking Nederland exploiteert het nationaal dekkende inzamelsysteem voor eenmalige drankenverpakkingen met statiegeld. Alle producenten en importeurs van frisdranken en waters (dus ook eigenaren van Private Labels) kunnen aan dit inzamelsysteem deelnemen. Voor meer informatie zie http://www.retourverpakking.nl/